Toimiala rajataan otsikkoon Rakennussuunnittelua . Toimialalla löytyi 63 yritystä.

Rakentamisen näkymät ja elvytysrahojen käyttö

Rakentamisen näkymät lähivuosille ovat parantuneet aiemmista kauhuskenaarioista. Valtion elvytysrahat ja taloudellisen taantuman hidastuminen ovat tehneet hyvää rakennusalalle. Isännöintiliiton tekemästä kyselystä selviää, että etenkin pieniin, alle 100 000 euron hintaisiin remontteihin on jopa vaikea saada työvoimaa. Vaikka taantuma on jo taittunut, sen vaikutukset näkyvät vielä rakennusalalla. Euroopassa rakennettiin viime vuonna 2,4 miljoonaa asuntoa. Tänä vuonna valmistuu noin 1,7 miljoonaa asuntoa ja ensi vuonna 1,5 miljoonaa.

Euroopan rakentamisen näkymät heikentyivät vuoden 2008 lopusta. Ennustettiin, että rakentaminen vähenee 7,5 % vuoden 2009 aikana, kun vähennysennuste vielä joulukuussa oli alle 4 %. Euroconstructin, Euroopan rakennussuhdanteiden ennustamiseen erikoistuneiden tutkimuslaitosten verkoston mukaan lasku jatkuu vielä vuoteen 2011 saakka. Samalla se tarkoittaa noin parin miljoonan työpaikan vähentämistä rakennustyömailta, rakennusyhtiöiltä, rakennustuoteteollisuudesta ja alan palveluista. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ainakin Suomessa työttöminä on puolet vähemmän kuin ennustettu.

Arvion mukaan voimakkaimmin rakentamisen romahdus näkyy toimitilarakentamisessa. Sen odotetaan supistuvan kuluvan ja kahden seuraavan vuoden aikana yhteensä 20 %.

Asuinrakentaminen

Talonrakennusala kärsii myös taloudellisesta taantumasta, vaikkakin tontteja on mennyt nyt paremmin kaupaksi kuin vuosiin. Asuinrakentamisessa heikoimmat näkymät ovat uusien asuntojen rakentamisessa, jonka uskotaan vähentyvän 20 prosenttia. Euroconstruct-konferenssissa asuntorakentamisen näkymiä esitellyt Annette Hughes näki myönteisenä viime kuukausina tapahtuneen kuluttajien luottamuksen kasvun tulevaisuutta kohtaan. Tämä näkyy asunto- ja kiinteistömarkkinoilla. Lainaa on harkittu ehkä pitkään ja nyt asuntojen hintojen ollessa alhaalla, monet tekevät isoja ostoksia. Talonrakennusta suunniteltaessa nyt kiinnitetään erityisesti huomiota energian säästöön. Tällöin keskeiseksi rakentamisen lähtökohdaksi nousee kestävä kehitys. Se näkyy arjessa eri hankinnoissa: mm. lämpöikkunat, lämpölasit, energiaikkunat ja parvekelasitus.

Uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen

Tilastokeskuksen mukaan uudisrakentamisen määrä supistui Suomessa 28 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Uudisrakentamisella tarkoitetaan rakentamista, jota varten pitää hakee rakennuslupa, ja jonka tuloksen syntyy uusi rakennus tai uutta tilaa jo olemassa olevan rakennuksen yhteyteen. Laajennusrakentaminen on Suomessa hyvin tyypillistä.

Myös korjausrakentaminen on vähentynyt viime vuodesta, mutta tutkimusten mukaan siihen suhtaudutaan nyt aikaisempaa myönteisemmin. Korjausrakentaminen tarkoittaa laajaa yhdellä kertaa tapahtuvaa korjaamista. Se tarkoittaa myös laitteiden ja rakenteiden kunnossapitoa. Korjausrakentaminen voi tarkoittaa esim. hissin asennusta, homekoulun korjausta tai ikkunasaneerausta. Ennen saneerausta kannattaa tarkistaa myös muuten asunnon kunto, jos se yhtään epäilyttää - homemittaukset, hometutkimukset, homevauriomittaukset, kuntotutkimukset ja vaurioselvitykset. Saneerauksen yhteydessä on useimmiten helppo hoitaa samalla kosteuskorjaukset ja desinfioinnit.

Toimitilarakentaminen

Kiinteistökauppa on vähentynyt runsaasti koko Euroopan tasolla taantuman myötä ja myös tyhjien toimitilojen määrä on kasvanut. Yleinen tendenssi on lisäksi se, että yritykset pienentävät tilojaan. Tyhjät toimitilat antavat markkinoille selvää viestiä siitä, että toimitilarakentamista ei kannata nyt tehdä. Onkin ennustettu, että toimitilarakentaminen tulee supistumaan 20 %. Kolmen viimeisen vuoden aikana Suomi on rakentanut suhteessa eniten toimitiloja koko Euroopassa.

Elvytystoimenpiteet

Elvytystoimien tarkoituksena on ollut pitää rakennustoimintaa ja alan työllisyystilannetta yllä. Elvytystoimet ovat osoittautuneet tehokkaiksi, sillä valtion rahoittamia asuntoja rakennetaan tänä vuonna kolminkertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Ensi vuodelle on budjetoitu myös kolminkertainen määrä eli 12 000 asuntoa. Myös asuntojen korjausrakentaminen on lisääntymässä selvästi ja rakentamisen resursseja on siirretty uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen. Valtio on esimerkiksi aloittanut ohjelman, jossa se myöntää 10 prosentin avustuksen korjausrakentamishankkeisiin, jotka käynnistyvät kuluvan vuoden aikana.

Asuntoministeri Jan Vapaavuori on tyytyväinen siihen, miten valtion elvytystoimet ovat pienentäneet asuntotuotannon romahdusta. Vaikka vapaarahoitteinen asuntotuotanto on vähentynyt 46 prosenttia, valtion asuntotuotannolla on pystytty täyttämään 70 prosenttia vajeesta. Elvytystoimilla on näin onnistuttu ehkäisemään työttömyyden lisääntymistä. Korjausrakentamisen elvytystoimien taustalla on ollut lisäksi uusien ja nykyisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen EU:n päästö- ja energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi. Rakennusalan investoinnit kannattaa nyt kiinnittää tutkimus- ja kehittämispalveluihin, joilla saadaan parannettua alan kilpailukykyä sekä synnyttämään uusia laatua ja tehokkuutta parantavia ratkaisuja. Esim. EU-tuki on tarkoitettu rakennuksille, joissa energiatehokkuus on korkea. EU:n toive on, että vuonna 2019 kaikki eurooppalaiset rakennukset tuottavat paikan päällä kulutuksensa verran energiaa.

Lähteet:
Rakennusteollisuus RT ry
Suomen Kiinteistölehti
Rakennustaito
Rakennuslehti
Tilastokeskus
Taloussanomat
www.ymparisto.fi

Tulokset 1 - 50 | Sivu 1 2

Järjestä hakuarvon | nimen | paikkakunnan | toimialan | tietomäärän mukaan

1. 

ARK Vahtera Oy

TURKU

Puh. (02) 278 1600
Olemme täydenpalvelun arkkitehtitoimisto, jonka historia ulottuu aina vuoteen 1953 asti. Päätoimialueenamme on Länsi-, Keski- ja Etelä-Suomi. Kokenut henkilökuntamme koostuu noin 10 - 15 asiantun..

ARKKITEHTEJÄ JA ARKKITEHTITOIMISTOJA
RAKENNUSSUUNNITTELUA

http://www.arkvahtera.fi
2. 

Arkkitehtitoimisto Juhani Aalto Oy

SIPOO

Vuonna 1996 perustettu arkkitehtitoimisto Juhani Aalto Oy on korkeatasoisen suunnittelun kokenut asiantuntija. Haluamme asiakkaan kanssa keskustellen löytää esteettisesti, tilallisesti ja toiminnallis..

ARKKITEHTEJÄ JA ARKKITEHTITOIMISTOJA
RAKENNUSSUUNNITTELUA
SISUSTUSARKKITEHTEJÄ JA SISUSTUSSUUNNITTELUTOIMISTOJA

3. 

Arkkitehtitoimisto Pet Michael Oy

ESPOO

Puh. (09) 804 3373
Puh. 0400 474 041
Arkkitehtito Pet Michael Oy on vuonna 1988 perustettu perheyritys. Päätoimialamme on kaikenkokoisten asuinrakennusten arkkitehti- ja pääsuunnittelu. Erikoisosaamistamme ovat lisäksi kaavamuutossuunn..

ARKKITEHTEJÄ JA ARKKITEHTITOIMISTOJA
RAKENNUSSUUNNITTELUA
KERROSTALOJEN JA PIENTALOJEN SUUNNITTELUA

4. 

Arkkitehtitoimisto Ark`idea Oy

HELSINKI

Puh. (09) 171 671
Arkkitehtisuunnittelu, rakennussuunnittelu, sisustussuunnittelu, saneeraussuunnittelu, rakennuttaminen, rakennuttamispalvelut

ARKKITEHTEJÄ JA ARKKITEHTITOIMISTOJA
RAKENNUSSUUNNITTELUA

5. 

Rakennusinsinööripalvelu Ametriini Oy

JOKELA

Puh. 050 309 1651
Faksi (09) 417 1308

INSINÖÖRITOIMISTOJA
RAKENNUSSUUNNITTELUA

6. 

Insinööritoimisto GWL Ingenjörsbyrå

VÄSTANFJÄRD

Puh. 044 5023385

KOKOUSPALVELUJA JA VIRKISTYSPALVELUJA
RAKENNUSSUUNNITTELUA

7. 

ARPPIS Talosuunnittelu Oy

RAISIO

Puh. 040 582 9115

RAKENNUSMITTAUKSIA
RAKENNUSSUUNNITTELUA

8. 

Insinööritoimisto JONECON Oy

Puh. (09) 345 5177
Faksi (09) 3141 8210

INSINÖÖRITOIMISTOJA
RAKENNUSSUUNNITTELUA

9. 

Arkkitehdit Ali-Kovero Oy

ESPOO

Puh. 0400 408 212
Puh. 050 537 6260

ARKKITEHTEJÄ JA ARKKITEHTITOIMISTOJA
RAKENNUSSUUNNITTELUA

10. 

Insinööritoimisto Oikarainen Oy

KUUSAMO

Puh. 0400 240 353

INSINÖÖRITOIMISTOJA
RAKENNUSSUUNNITTELUA

11. 

Insinööritoimisto Kantelinen Oy

JOENSUU

Puh. 050 400 5895

INSINÖÖRITOIMISTOJA
RAKENNUSSUUNNITTELUA

12. 

Levander Consulting

ESPOO

Puh. 050 501 3875

KONSULTOINTIPALVELUJA
RAKENNUSSUUNNITTELUA

13. 

LuhtaPlan

NOKIA

Puh. 050 356 7147

INSINÖÖRITOIMISTOJA
RAKENNUSSUUNNITTELUA

14. 

Insinööritoimisto Mäki Markku

LAHTI

Puh. 0400 773 395

INSINÖÖRITOIMISTOJA
RAKENNUSSUUNNITTELUA

15. 

Byggnadsplanering Öst & Hjort Rakennussuunnittelu Oy Ab

MAKSAMAA

Puh. 040 773 9954
Puh. 050 514 6312

ARKKITEHTEJÄ JA ARKKITEHTITOIMISTOJA
RAKENNUSSUUNNITTELUA

16. 

Insinööritoimisto Poijärvi Pekka

RAUMA

Puh. (02) 821 1073
Puh. 041-4511312

INSINÖÖRITOIMISTOJA
RAKENNUSSUUNNITTELUA

17. 

Insinööritoimisto SRT Oy

KUOPIO

Puh. 044 7694 400
Faksi (017) 369 4401

INSINÖÖRITOIMISTOJA
RAKENNUSSUUNNITTELUA

18. 

HT-Plan Tmi

KUOPIO

Puh. 0400 377 474

RAKENNUSSUUNNITTELUA

19. 

Madsén Hans Fma

KARJAA

Puh. 040 758 4690

RAKENNUSSUUNNITTELUA

20. 

Rakennesuunnittelutoimisto PL

TAMPERE

Puh. 050 301 4250
Faksi (03) 363 6600

RAKENNUSSUUNNITTELUA

21. 

Rakennussuunnittelu Jari Soininen

KARHULA

Puh. 050 569 8483

RAKENNUSSUUNNITTELUA

22. 

Rakennussuunnittelu Pasma Jani

ROVANIEMI

Puh. 050 330 8106

RAKENNUSSUUNNITTELUA

23. 

Rakennussuunnittelu Terhi Manninen

VANTAA

Puh. 050 594 5773

RAKENNUSSUUNNITTELUA

24. 

Rakennussuunnittelutoimisto Terho Halmemies

VARPAISJÄRVI

Puh. 050 527 7514

RAKENNUSSUUNNITTELUA

25. 

Rakennussuunnittelutoimisto Xplan Oy

SAVONLINNA

Puh. 0500 653 261

RAKENNUSSUUNNITTELUA

26. 

Rakosper

OULU

Puh. 040 591 5530

RAKENNUSSUUNNITTELUA

27. 

VK-Rakennuslinja

LAPPEENRANTA

Puh. 040 845 9070

RAKENNUSSUUNNITTELUA

28. 

MikkoTalot

ROVANIEMI

Puh. 0400 942 533

RAKENNUSSUUNNITTELUA

29. 

Rakennussuunnittelu Jenna Mustasaari

YLIVIESKA

Puh. 040 736 9735

RAKENNUSSUUNNITTELUA

30. 

Soropex Oy

VANTAA

Puh. 0400 410 225

RAKENNUSSUUNNITTELUA

31. 

Kestävä Toimitalo Oy - Kreativ Miljö Ab

PORVOO

Puh. 040 754 4711

RAKENNUSSUUNNITTELUA

32. 

Byggnadsbyrå Bäckblom

VÄSTERSKOG

Puh. 050 343 9876

RAKENNUSSUUNNITTELUA

33. 

Vaahteramäen Rakennuspalvelu, VRP tmi

MARTINKYLÄ

Puh. 0400 870 256

RAKENNUSSUUNNITTELUA

34. 

GD Byggnadsplanering

BJÖRKÖBY

Puh. 0500 261 870

RAKENNUSSUUNNITTELUA

35. 

Rakennusliike Huuska Oy

LIEVESTUORE

Puh. 0500 342 444

RAKENNUSSUUNNITTELUA

36. 

Rakennusliike Kaserat Ky

HÄMEENLINNA

Puh. 0400 215 648
Faksi (03) 682 4748

RAKENNUSSUUNNITTELUA

37. 

Rakennusliike Kuharakentajat Oy

KOKEMÄKI

Puh. (02) 546 1710
Puh. 040 526 1022
Faksi (02) 546 1710

RAKENNUSSUUNNITTELUA

38. 

Rakennusliike Väinö Malinen Ky

HUHTILAMPI

Puh. 0500 920 136

RAKENNUSSUUNNITTELUA

39. 

Veljekset J. ja P. Rantanen Oy

LAITIKKALA

Puh. 0400 238 595

RAKENNUSSUUNNITTELUA

40. 

TR-Rakenne Oy

KOUVOLA

Puh. (05) 375 3173
Puh. 0400 550 223

RAKENNUSSUUNNITTELUA

41. 

EP Ratoko Oy

ISOREHTO

Puh. 0500 862 208

RAKENNUSSUUNNITTELUA

42. 

Tilataito Oy

HELSINKI

Puh. 0500 421 168
Faksi (09) 464 601

RAKENNUSSUUNNITTELUA

43. 

Copyplan Oy

SUOLAHTI

Puh. 0400 640 878

RAKENNUSSUUNNITTELUA

44. 

Laatulaskenta Syväoja & Co

HELSINKI

Puh. (09) 436 2002
Faksi (09) 436 2002

RAKENNUSSUUNNITTELUA

45. 

Rakennuskannus Ky

KANNUS

Puh. (06) 870 830
Puh. 0400 286 779
Faksi (06) 870 830

RAKENNUSSUUNNITTELUA

46. 

Rakennussuunnittelu Pekka Hukkanen Ky

JOENSUU

Puh. (013) 801 577
Puh. 0400 672 671
Faksi (013) 226 045

RAKENNUSSUUNNITTELUA

47. 

PH-Consulting Oy

PUUMALA

Puh. 05 374 4882

RAKENNUSSUUNNITTELUA

48. 

Rakennussuunnittelu Kari Hippeläinen

VALKEAKOSKI

Puh. 040 820 6400

RAKENNUSSUUNNITTELUA

49. 

Lajotek Oy

VALKEAKOSKI

Puh. 0400 634 606

RAKENNUSSUUNNITTELUA

50. 

Folco Oy

JYVÄSKYLÄ

Puh. 0400 540 185

RAKENNUSSUUNNITTELUA

Tulokset 1 - 50 | Sivu 1 2

Järjestä hakuarvon | nimen | paikkakunnan | toimialan | tietomäärän mukaan

Tilauspuusepäntyöt, messurakentaminen - Messurakenne Oy
Ammattityökalut - KTP-Tools Oy
Smart Original - työvaatteet
Soraliike Lehtovaara Oy - Maa-ainesten jalostus ja myynti
Malmbergs - Sähkötarvikkeiden verkkokauppa
Myyntikoulutus aktiiviseen henkilökohtaiseen myyntityöhön
Novart - Suomen johtavat keittiömerkit
Myy laskusi meille!thyssenkrupp - Alumiinin ammattilainen