RTA-YHTIÖT

HYVINKÄÄ

Liiketoiminnan esittely

RTA-YHTIÖT on maa- ja pohjarakentamisen pääurakointien asiantuntijayritys.

Toimimme RALAN sertifioimana pääurakoistijana myös kunnalistekniikassa, taajama-alueiden hoito- ja ylläpitotöissä sekä infarakentamisessa sisältäen muunmuassa kaukolämpölinjojen ja voimalaistosten rakentamisen.

Palvelumme kattavat myös kaatopaikkojen konepalvelut, maaperäpuhdistukset, energiaverkostojen rakentamisen sekä maa-aineskuljetukset Etelä-Suomen alueella.

Yli 50 vuoden kokemus alalta, nykyaikainen kalusto, ammattitaitoinen henkilöstö sekä monipuolinen alihankintaverkosto, mahdollistavat kokonaisurakointipalvelut tilaajille ja rakennuttajille myös tulevaisuudessa.
/img/c/744384.jpg

Toimipaikat

RTA-YHTIÖT

Hyvinkää
Kerkkolankatu 28, 05800 HYVINKÄÄ

020 456 8110

Riihimäki
Karoliinankatu 11, 11100 RIIHIMÄKI

020 456 7850

VANTAA
Kunnossapito

Kelatie 2 B, VANTAA

Päivystys: 050 456 8114
/img/c/743939.jpg

Palvelut

POHJA- JA ERIKOISRAKENTAMINEN
- Teollisuusrakentaminen
- Infrarakentaminen
- Maanrakennuspalvelut
- Pohjarakennustyöt
- Paalutustyöt
- Salaojitukset
- Stabiloinnit
- Kaatopaikkarakentaminen
- Viherrakentaminen
- Huoltoasemat
- Purkutyöt
- Perustustyöt
- Korjausrakentaminen
- Betonilattiat

LOUHINTA
- Poraustyöt
- Räjäytystyöt
- Murskaustyöt

KUNNOSSAPITOPALVELUT
- Katujen kesäkunnossapito
- Katujen talvikunnossapito
- Kaatopaikkojen hoidot
- Puiden haketus

KULJETUSPALVELUT
- Lavettikuljetukset
- Erikoiskuljetukset
- Vaihtolavakuljetukset
- Maa-aineskuljetukset

MAAPERÄPUHDISTUKSET

ENERGIAVERKOSTOT JA KUNNALLISTEKNIIKKA
- Kaukolämpöverkostot
- Sähköverkostot
- Televerkostot
- Vesi- ja viemäriverkostot
- Maakaasuputkistot

LIIKENNEVÄYLÄT
- P-alueiden rakentaminen
- Tien rakennus
- Raidetyöt ja ratarakenteet
/img/c/743938.jpg

Yhteystiedot

RTA-YHTIÖT

Hyvinkää
Kerkkolankatu 28, 05800 HYVINKÄÄ

020 456 8110

Riihimäki
Karoliinankatu 11, 11100 RIIHIMÄKI

020 456 8110

Vantaa
Kelatie 2 B, 01450 VANTAA

050 456 8114

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@rta-yhtiot.fi

Tarjouspyynnöt: tarjouspyynnot@rta-yhtiot.fi

www.rta-yhtiot.fi
/img/c/742848.jpg

Lisätiedot

RALA-SERTIFIKAATTIPÄTEVYYDET:
Väylärakentaminen, pääurakoinnit, kunnallistekniikka
Hoito- ja ylläpitotöiden pääurakoinnit, tavanomaiset pohjarakennustyöt
/img/c/743962.png

Hakusanat

Väylärakentamisen pääurakointi, Kunnallistekniikka, Pohjarakentamisen pääurakointi, pohjarakennustyöt, infrarakentaminen, teollisuusrakentaminen, pohjarakennustyöt, maanrakennuspalvelut, Etelä-Suomi, Infrarakentamisen pääurakointi, Kaukolämpölinjojen rakentaminen, Voimalaitosten rakentaminen,  Maarakennus pääurakoija Etelä-Suomi, maarakennusurakointi, Etelä-Suomi, maaperäpuhdistukset Etelä-Suomi, teiden kunnossapitopalvelut Etelä-Suomi, liikenneväylien kunnosapitopalvelut Etelä-Suomi, pohjarakentaminen Etelä-Suomi, erikoisrakentaminen Etelä-Suomi, liikenneväylien rakentaminen, kunnallistekniikkaurakointi Etelä-Suomi, ergiaverkostojen rakentaminen Etelä-Suomi, kaukolämpöverkostot Etelä-Suomi, sähköverkostot, televerkostot Etelä-Suomi, vesiverkostot, viemäriverkostot Etelä-Suomi, maakaasuputkistot Etelä-Suomi, LIIKENNEVÄYLIÄ Etelä-Suomi, P-alueiden rakentaminen Etelä-Suomi, tien rakennus Etelä-Suomi, raidetyöt, ratarakenteet, pohjarakentaminen, ERIKOISRAKENTAMISTA Etelä-Suomi, paalutustyöt, paalutusurakat Etelä-Suomi, salaojitukset Etelä-Suomi, kaatopaikkarakentaminen Etelä-Suomi, viherrakentaminen, huoltoasemat, purkutyöt, perustustyöt, korjausrakentaminen, teollisuusrakentaminen, betonilattiat, LOUHINTAA, Etelä-Suomi, LOUHINTA, Etelä-Suomi, poraustyöt, räjäytystyöt, räjäytystöitä Etelä-Suomi, murskaustyöt, musrkaustöitä Etelä-Suomi, KUNNOSSAPITOPALVELUJA Etelä-Suomi, katujen kesäkunnossapito, katujen talvikunnossapito, kaatopaikkojen hoidot, katujen kunnossapito, puiden haketus, puiden haketusta Etelä-Suomi, lavettikuljetukset Etelä-Suomi, erikoiskuljetukset, vaihtolavakuljetukset Etelä-Suomi, maa-aineskuljetukset, MAAPERÄPUHDISTUKSIA, MAAPERÄPUHDISTUKSET Etelä-Suomi, energiaverkostojen rakentaminen Etelä-Suomi, kunnallistekniikka, maarakennustyöt, liikenneväylien rakentaminen Etelä-Suomi, pohjarakentaminen, erikoisrakentaminen Etelä-Suomi, nostopalvelut, kunnossapitopalvelut, kuljetuspalvelut, maaperäpuhdistukset, ympäristöpalvelut Etelä-Suomi, kaukolämpöverkostot, sähköverkostot, televerkostot Etelä-Suomi, vesiverkostot, Etelä-Suomi viemäriverkostot, maakaasuputkistot Etelä-Suomi, MaarakennusurakointiErityistoimialatBetonityöt, Erikoiskuljetukset, Hoito- ja kunnossapitotyöt, Kaapelityöt, Kaivos- ja tehdaspalvelut, Kuljetustoiminta, Kunnallistekniikka, Maa- ja kiviainesmyynti, Purkutyöt, Saastuneiden maiden käsittely, Salaojitus, Tukiseinät, ankkuroinnit, Viherrakentaminen, Perustustyöt, rakennustekniset työt, LIIKENNEVÄYLIÄ, P-alueiden rakentaminen, tien rakennus, raidetyöt Etelä-Suomi, ratarakenteet, pohjarakentaminen Etelä-Suomi, ERIKOISRAKENTAMISTA Etelä-Suomi, paalutustyöt, salaojitukset, salaojitusurakat Etelä-Suomi, stabiloinnit Etelä-Suomi, kaatopaikkarakentaminen, viherrakentaminen Etelä-Suomi, huoltoasemien pohjarakentaminen Etelä-Suomi, purkutyöt, perustustyöt Etelä-Suomi, korjausrakentaminen, teollisuusrakentaminen Etelä-Suomi, betonilattiat, LOUHINTAA, LOUHINTA, poraustyöt, Etelä-Suomi, räjäytystyöt, räjäytystöitä Etelä-Suomi, murskaustyöt, KUNNOSSAPITOPALVELUJA, katujen kesäkunnossapitoa Etelä-Suomi, katujen talvikunnossapitoa Etelä-Suomi, kaatopaikkojen hoidot Etelä-Suomi, katujen kunnossapito, puiden haketus Etelä-Suomi, lavettikuljetukset, erikoiskuljetukset, vaihtolavakuljetukset, maa-aineskuljetukset Etelä-Suomi, MAAPERÄPUHDISTUKSIA, MAAPERÄPUHDISTUKSET Etelä-Suomi, Maarakennusliike Raimo T.A. Virtanen Oy, ylläpitotöiden pääurakointi, Taajama-alueiden hoitotyöt, Riihimäki, Hyvinkää, Helsinki, Porvoo, Vantaa, Raimo T.A. Virtanen Oy, Maarakennus Rasimus Oy

Markkinapaikan ilmoitukset

Kiinteistötarkastukset ja tärinämittauksetthyssenkrupp - Alumiinin ammattilainen