Rogers Gräv och Maskinservice

MARIEHAMN

Liiketoiminnan esittely

Vi erbjuder helhetslösningar inom gräv- och schaktningsbranschen. Vi utför även elbranschens arbete, såsom t.ex. elinstallationer, elreperationer och elmaterialförsäljning. Till våra tjänster, hör även, reparationer av tyngre maskiner.
Till helhetslösningar inom gräv- och schaktningsbranschen, hör också, anskaffning och ordnande av jord- och berggrundsmaterialen.

Me tarjoamme maarakennus- ja kaivuualan kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Teemme myös, sähköalan töitä, niikuin esim.
sähköasennukset, sähkökorjaukset ja sähkötarvikemyyntiä. Palveluihimme kuuluvat myös, raskaidenkoneiden korjaukset. Kokonaisratkaisuihin maarakennus- ja kaivuualalla, kuuluvat myös, maa- ja kallioperän aineiden hankinnat ja järjestelyt.

Palvelut

Jordarbeten - Maarakennus

- Grävarbeten/Kaivuutyöt
- Schaktning/Maansiirrot
- Dikningar (T.ex. kabelsättning för trädgårdlampor)/Ojitukset (Esim. puutarhalamppujen kaapeloinnit)
- Anskaffning av jord- och berggrundsmaterial/Maa- ja kallioperän materiaalin hankinnat
- Helhetslösningar/Kokonaisratkaisut

Elbranschen - Sähköala

- Elinstallationer/Sähköasennukset
- Elreparationer/Sähkökorjaukset
- Materialförsäljning/Tarvikemyyntiä

Maskinservice - Konepalvelut

- Reparation av tyngre maskiner/Raskaiden koneiden korjaukset

Yhteystiedot

Torggatan 33
22100 Mariehamn

Puh./Tel. (0457) 5301 104
Roger Laaksonenroglaa@yahoo.se

Lisätiedot

Grävning, grävarbeten, grävarbete, schaktning, schaktningar, jordarbete, jordarbeten, dikning, dikningar, helhetslösningar, helhetslösning, materialanskaffning, materialanskaffningar, jordmaterial, berggrundsmaterial, el, elarbete, elarbeten, elinstallationer, elinstallation, elreparationer, elreparation, reparationer av tyngre maskiner, reparation av tyngre maskiner, kaivuu, kaivuutyöt, kaivuutöitä, maansiirtoa, maansiirto, maarakennus, maarakennustöitä, ojitus, ojitukset, kokonaisratkaisu, kokonaisratkaisut, tarvikehankinnat, tarvikehankinta, maa-aine, maa-aineet, kallioperän aineet, sähkötyöt, sähkötöitä, sähkökorjaus, sähkökorjaukset, sähköasennus, säkhöasennukset, raskaskonekorjaus, raskaskonekorjaukset.
Ludialta kotisivut - Ota yhteyttä!thyssenkrupp - Alumiinin ammattilainen