Rakennusala

Rakennusala

Jos mietitään joitain keskeisiä suomalaisen elinkeinoelämän toimialoja, niin mieleen juolahtaa väkisinkin sana rakennusala. Missä tahansa liikkuukin, niin aina näkee jonkin erilaisen rakennustyömaan. Rakennusala voidaan pitkälti jakaa seuraaviin käsitteisiin; talonrakentaminen, maa- ja vesirakentaminen sekä korjausrakentaminen.

Kuten monella muulla isolla alalla, myös rakennusalalla on oma työehtosopimus (Rakennusalan TES). Se kattaa monet eri rakennusalan aihealueet ja siitä löytää vastauksia askarruttaviin kysymyksiin. Ensimmäisenä voidaan mainita rakennusalan palkat. Palkkaryhmiä on yhteensä kuusi. Aloittelevan työntekijän palkka rakennusalan työehtosopimuksen mukaan on 9,27e tunnissa. Vähän kokemusta omaavan työntekijän tuntipalkka on 10,56e/tunti. Sitten siirrytään alan ammattilaisiin. Niihin luokitellaan henkilöt, joilla on taskussaan vähintään rakennusalan perustutkinto, toisin sanoen talonrakentajan koulutus. Työehtosopimuksen mukaan kyseiset henkilöt luokitellaan seuraavasti; aloitteleva ammattilainen (lähiaikoina suoritettu rakennusalan perustutkinto ammattikoulussa), ammattilainen, kokenut ammattilainen ja erittäin kokenut ammattilainen. Aloittelevan ammattilaisen tuntipalkka on 11,65e, ammattilaisen 12,95e, kokeneen ammattilaisen 14,16e ja erittäin kokeneen ammattilaisen 15,22e/ tunti. Rakennusalan työehtosopimus sisältää palkkojen lisäksi seuraavat asiat; sopimus rakennusalan työehtosopimuksen allekirjoittamisesta ja täytäntöönpanosta, sopimus irtisanomissuojasta ja lomauttamisesta rakennusalalla, vuosilomia koskeva työehtosopimus, yleissopimus, koulutussopimus, ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskeva sopimus, sopimus työntekijöiden edustajista sekä työntekijöiden ja työnantajan välisestä yhteistoiminnasta rakennusalan yrityksissä. Näiden lisäksi rakennusalan TES sisältää seuraavat tiedot: sopimus ammattiyhdistysjäsenmaksujen perinnästä, rakennusalan urakkahinnoittelu ja monitoimityökunnan työsopimusohjeisto.

Rakennusalalle on perustettu oma työttömyyskassa. Sen tarkoituksena on järjestää jäsenilleen ansioturva ja toimia työttömyysajan toimeentuloturvan kehittämiseksi. Rakennusalan työttömyyskassa tarjoaa siihen liittyneille ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa työttömille sekä vuorottelukorvausta vuorotteluvapaalla oleville jäsenilleen. Rakennusliiton sivuilta löytyy tieto, että rakennusalan julkisessa verorekisterissä on tällä hetkellä jo yli 85 000 rakentajaa. Näillä jokaisella henkilöllä on oma rakennusalan veronumeronsa, joka tulee näkyä jokaisen rakennustyöntekijän henkilökortissa. Uusilla työmailla veronumero on henkilötunnisteessa pakollinen 1.9.2012 alkaen.

Rakennusalalla on paljon työpaikkoja tarjolla. Yrityksiä on Suomessa satoja ja työntekijöitä tarvitaan monissa eri tehtävissä aina lapiomiehistä projektipäälliköihin. Avoimia työpaikkoja tarjoavat monet nettisivut ja sanomalehdet. Varsinkin kesäaikana sesongin ollessa vilkkaimmillaan, on rakennusala loistava mahdollisuus esimerkiksi kesätyöläisille. Viime vuosina monet suomalaiset rakennusalan yritykset ovat alkaneet suosia ulkomaista työvoimaa. Tätä on paljon kritisoitu. Ulkomaista työvoimaa käyttävät yritykset ovat monesti laiminlyöneet rakennusalan työturvallisuutta. Lisäksi niin sanottu harmaa talous on lisääntynyt. Harmaan talouden tyypillisiä ilmenemismuotoja ovat pimeät palkat, kuittikauppa sekä pimeät yrittäjätulot. Tässä tapahtuu verojen kiertämistä, joka vaikuttaa laajemmassa mittakaavassa negatiivisesti Suomen kansantalouteen.

...

Kategoriassa rakennusala ei ole ilmoituksia.

Kiinteistötarkastukset ja tärinämittauksetthyssenkrupp - Alumiinin ammattilainen