Rudus Oy

HELSINKI

Tuotteet

Kiviainekset
Betonit
Kierrätys
Pihakivet ja muut maisematuotteet
Murskaus
Kaivot ja putket
Infraelementit
Paalut
Elpo-hormi
Harkot
/img/c/712707.jpg

Palvelut

Kuljetus
Betonin pumppaus
Työmaa- ja suunnittelupalvelut (betoni)
Kierrätys
Murskausurakointi
Suunnittelu (Elpo-hormi)
Kaivolaskuri
/img/c/712708.jpg

Lisätiedot

Rudus ja rudustuotteet ovat siellä missä rakennetaan vastuullisesti pitkäikäistä ja viihtyisää ympäristöä, taloja ja infraa.

Tutustu Ruduksen ratkaisuihin lähes kaikessa rakentamisessa

Infrarakentaminen
 • Kunnallistekniikka
 • Haja-asutusalueiden vesihuolto
 • Teleliikenne
 • Sähkönsiirto
 • Rautatiet
 • Lentokentät
 • Satamat
 • Tiet, kadut, väylät
 • Urheilualueet
 • Sillat
 • Varasto- ja logistiikka-alueet
 • Jätteenkäsittelylaitokset
 • Kalliorakentaminen

Talonrakentaminen
 • Perustukset
 • Alapohjat
 • Välipohjat
 • Seinät
 • Elpo-hormit
 • Yläpohjat
 • Vesi- ja viemäröinti
 • Tie- ja piharakentaminen

Maisemarakentaminen
 • Puistot, viheralueet
 • Tori- ja katualueet
 • Paikoitusalueet
 • Asuntoalueet
 • Rinne- ja luiska-alueet
 • Harrastealueet
 • Lasten leikkipaikat

Maatalousrakentaminen
 • Tuotantorakennukset
 • Varastot ja konesuojat
 • Siilo- ja allasrakenteet
 • Vesi- ja viemäröinti
 • Salaojitus

Kierrätys
Murskaus
/img/c/712710.jpg

Hakusanat

Betoni, valmisbetoni, paikalla valu, sementti, betoni valmistus, Rakennebetoni, perustus, betoniseinä, betoniholvi, betonipalkki, betonipilari, Betonilattia, maanvarainen lattia, pintalattia, kelluva lattia, betonilaatta, Kuitubetoni, teräskuitubetoni, betonilaatat, Maakostea betoni, Ruiskubetoni, kuivaruiskubetoni, märkäruiskubetoni, kuidullinen ruiskubetoni, Saumausbetoni, saumabetoni, pakkasbetoni, harkkobetoni, Korkealujuusbetoni, itsetiivistyvä betoni, IT-betoni, lattiabetoni, uppobetoni, Kuitubetoni, teräskuitubetoni, muovikuitubetoni, betonilaatat, Työmaapalvelu, betonin lujuudenkehitys, laadunvalvontapalvelu, Betonin kuljetus, betonin pumppaus, betonin toimitus, betonin siirto, Betoniauto, betonisäiliöauto, betoni pumi, autobetonipumppu, betonin pumppaus, harkot, muottiharkko, perustus, perustusharkko, perustaminen, kivitalo, ulkoseinä, muottiharkko, harkko, väliseinä, tukimuuri, harkkomuuri, penger, piha, harkko, routa, kestävä, piha, penger, tukimuuri, muuri, muotti, sisäseinä, halli, ääneneristys, seinä, varasto, viljasiilo, Aallonmurtajakivet, Asennuskiviainekset, saumauskiviainekset, Asfalttikiviaines, Eristyskerros, välikerros, Eroosiosuojaukset, Golfkenttä kiviainekset, Hevosurheilukiviainekset, Hiekoitus, Jakava kerros, Jalostamattomat kiviainekset, Kaatopaikan kiviainekset, Kaivojen suodatus kiviainekset, Kantava kerros, Kapillaarikatkokiviaines, Kasvualustat, Kattokivet, Kiviainesarinat, Kunnossapito, Kuntopolkujen kiviainekset, Leikkialueiden kiviainekset, Maasuodattamo kiviainekset, Maisemakivet, mukulakivet, Pallokenttien kiviainekset, Penger kiviainekset, Pintakiviainekset, Raidesepeli, Rantahiekat, Ruiskubetonikiviaines, Salaojat, Suodatinkerros, Täyttöjen kiviainekset, Ylijäämäkivet, Kuljetus, Rakennebetonit, Lattiabetonit, Kuitubetoni, Maakostea betoni, Ruiskubetonit, Saumausbetonit, Erikoisbetonit, Suunnittelupalvelut, Työmaapalvelut, pumppaus, Autobetonipumput, Betonin kuljetuskalusto, Siirtokuljetinauto, valukouru, Kuljetuspumppuautot, Betonin kierrätys, tiilen kierrätys, Betoroc-murskeet, Lentotuhka, Pohjatuhka, Päällystekivet, Suodatinkankaat, Laatat, Porraskivet, Muurikivet, Luonnonkivet, Kiviainekset, Mullat, kuorikkeet, L-Tukimuurit, T-Tukimuurit, Kalusteet, Istutusastiat, kastelujärjestelmät, Vesikourut, Maakellari, Liimattavat reunatuet, Upotettavat reunakivet, Reunalistat, EK järjestelmä, putket ja renkaat, Qmax, Valurautakansistot, Vesijärjestelmät, UL-tuotteet, Haja-asutusalueen jätevesihuolto, Kaivolaskuri, Teleliikenne, Sähkönsiirto, Kaukolämpösiirto, Ratarakentaminen, Liikennetuotteet, Tierakentamien, siltarakentaminen, Katupuiden istutuslaatikot, Liikennehidasteet, Erikoiselementit, Eristemuottiharkot, Muottiharkot, Kaarimuottiharkot, Väliseinäkivet, Telekaivot, jakokaapin jalustat, kaapelikaivot, kaapelikanavaelementit, kaapelikourut Pilaripylväsjalustat, haruslaatat, harusankkurit, kojeteline-erotusperustukset, puistomuuntamot Maaventtiilikaivon tukirenkaat, kaukolämpökaivon korotusrenkaat, ilmanvaihtoputkien tukielementit Meluseinät, ratajohtopylväsjalustat, kaapelikanavaelementit, paalut, paaluhatut, siltaelementit, laiturielementit Melukaiteet, sillankaiteet, elementtisillat, vesikourut, erikoiselementit, Step betonikaide Kapu-istutuslaatikko, katupuu, istutussuoja, runkosuoja Betoniporsaat, liikenne-esteet, hidasteet, Erikoiselementit, Elementti, betonielementti, Paalut, betonipaalut, teräsbetonipaalut, siltapaalut, paaluhatut, korotusrengas, viemäri, jätevesi, hulevesi, rumpu asennuslaite, tiiviste, liukuaine, poraus, sauma munan muoto, ritiläkansi, kehys, umpikansi, kotimainen, UV, VISU, tiivis, kestävä kasteluvesi, juomavesi, lokasäiliö, saostus, puhdistamo rengas, kaapeli, valumuotti, laitekaivo, korotusrengas 3 puhdistamo, imeytys, suodatus, umpisäiliö mitoitus, laskenta, kaivolaskuri, Rakennusmateriaalien kierrätys, Betonin kierrätys, Betonimurskeet, Lentotuhka, Pohjatuhka Betonin kierrätys, Betonijäte, Betonimurske, betonijätteen vastaanotto, purkujäte Betonijäte luokat, jätteen vastaanottoluokat Betonimurske, Tiilimurske, Uusiokiviaines, Kierrätyskiviaines, kierrätys kiviaines Betonin murskaus, tiilen murskaus, betonin murskauslaitos Murskeen laadunvalvonta, murskeiden laadunvarmistus, betonimurskeen laatu Lentotuhka, Lentotuhkan kierrätys, lentotuhkan hyötykäyttö, tuhkan hyötykäyttö Pohjatuhka, Pohjatuhkan hyötykäyttö, Pohjatuhkan kierrätys, Kivinen aallonmurtaja, Aallonmurtajan rakentaminen, aallonmurtaja Asennushiekka, saumaushiekka, pihakivien asennus, kiveyksen asennus, pihakivien pohja, Asfaltti, Asfaltti kiviaines, Asfaltin kiviaines, Asfaltointi, Välikerros ratarakenteissa, eristyskerros, raidesepeli, Eroosion torjunta, eroosion esto, rinne eroosio, eroosiosuojaus Golfhiekka, vesiseulottu, bunkkerihiekka Ratsastuskentät, ratsastushiekka, kivituhka, seulottu Hiekoitushiekka, hiekoitussepeli, hiekoitus, pesty hiekka, vesiseulottu jakava kerros, jakava murske, jakava sora, tien rakennekerrokset, täyttömaa, Hiekka, sora, louhe, täytehiekka, täytemaa, Kaasunkeräyskerros, maisemointikerros, kasvualustahiekka, kaatopaikan salaojitus, Kaivon kunnostus, kaivon huolto, kaivon rakentaminen, kaivon pohja, kantava kerros, kantava murske, kantava sora, tien rakennekerrokset, pihan rakennekerrokset, pesty sepeli, vesiseulottu, kapillaari, kapillaarikatko, Kasvualustahiekka, kasvualusta, kasvualustat, kantava kasvualusta, kattokivi, kattosepeli, pesty sepeli, vesiseulottu täytehiekka, täytemaa, kaivannon pohja, kaapelikaivanto, viemärikaivanto, tien kunnossapito, tien routiminen, kunnossapitomurske, tien hoito, yksityistiet, Kuntopolut, kivituhka, pintamurske turvahiekka, leikkihiekka, vesiseulottu, hiekkalaatikkohiekka, keinun alusta, sepeli, murske, suodatin, imeytys, sora, maisemointikivet, mukulakivet, kivetys, kenttäkiviainekset, kasvualusta, murske, sepeli, kantava, jakava, louhe, penger, Raidesepeli, raiteen tukikerros, tukikerros, filleri, murske, ruiskubetonointi salaojasora, salaojasepeli, salaojitus, salaojahiekka, salaoja, Suodatinhiekka, suodatinkerros, tien rakennekerrokset, hiekka, sepeli, murske, täyte, kiviarina, sora, Louhe, seulanpääkivi, välppäkivi, pihakivet, Klassikkokivi, Unikivi, pihakivet, pihakivi, pihakiviä, pihakiveys, Suodatinkangas, suodatinkankaat, pihakiviasennus, betonilaatta, betonilaattoja, pihalaatat, pihalaatoitus, porraskiviä, portaat, betoniset porraslaatat, betoniset porraselementit, portaiden rakentaminen, muurikivi, muurikiviä, Aitakivet, betoniset muurikivet, tukimuurit, muurikivet, pengerrys, mukulakivet, graniitit, kenttäkivet, liuskekivet kivituhka, somero, turvahiekka, asennushiekka, sepeli, hiekat suursäkeissä, multaa suursäkeissä, kuorikkeet suursäkeissä, pihasuunnitelma tukimuureja, tukimuurit, luiskat, penger, penkki, tori, katu, puisto, betoniset kalusteet tori, katu, puisto, istutusastiat, ruukut, betoniset istutusastiat, ränni, vesikouru, sadevesi, loiskekuppi, maakellari, valmis kellari, elementtikellari, betoninen kellari betonireunakivi, betoniset reunakivet, kanttikivet, liimakivi, reunakivet, reunatuet, betoniset reunatuet, reunakiveys, nurmikon reunalista, reunalista
Kiinteistötarkastukset ja tärinämittauksetthyssenkrupp - Alumiinin ammattilainen