Insinööritoimisto W Zenner Oy

Liiketoiminnan esittely

Insinööritoimisto W Zenner Oy on keskisuuri suomalainen suunnittelutoimisto. Toiminta alkoi vuonna 1972 LVI-suunnittelulla kattaen tänä päivänä myös akustiikkasuunnittelun sekä kaksi hyvin varusteltua LVI- ja äänitutkimuslaboratoriota.
Asiakaskunta muodostuu sekä julkisista että yksityisistä yrityksistä ja laitoksista.
Lisäksi meillä on vankka kokemus asuinkiinteistöjen saneerauksiin liittyvästä suunnittelusta mm. linjasaneeraussuunnittelusta ja hankesuunnittelusta sekä asunkiinteistöjen LVI- ja äänitekniikkaan liittyvien ongelmien selvittämisestä.
Teemme myös energiasuunnittelua niin uudis- kuin saneerauskohteisiin.
Meillä on niin ikään erityisosaamista sairaalatekniikasta sekä muista erikoisjärjestelmistä.
Suunnittelemme myös suurten keskussairaaloiden putkipostijärjestelmiä ympäri Suomea.

Erikoisuutemme on kaksi omaa, yhteensä yli 600 m²:n, hyvin varustettua, akkreditoitua LVI- ja äänilaboratoriota. Meiltä voit tilata kattavat akustiikka- ja LVI-alan mittaukset, joita suoritamme sekä laboratorioissamme että kentällä. Laboratoriotoimintamme hyödyttää asiakaskuntaamme laajemminkin,
sillä sovellamme laboratoriossamme saamaamme tutkimustietoa jatkuvasti käytäntöön
suunnitteluhankkeissamme. Voimme lisäksi olla avuksi jo tuotekehitysprosessissa, jolloin mahdolliset ongelmat voidaan havaita ja ratkaista hyvissä ajoin.

Kuulumme tekniseen konsultointiin ja suunnitteluun erikoistuneiden yritysten muodostamaan Solwers-
konserniin, jossa on n. 20 yritystä ja yhteensä 600 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa.

Pitkä kokemuksemme takaa hyvän ammattitaidon ja korkealuokkaiset tekniset ja taloudelliset ratkaisut.

Asiakaskuntamme muodostuu muun muassa vakuutusyhtiöistä, ammattimaisista kiinteistönomistajista (liikekiinteistöt), sairaaloista ja lääkärikeskuksista, ravintoloista sekä asunto-osakeyhtiöistä.
/img/c/746861.jpg

Katso myös

Insinööritoimisto W. Zenner Oy:n LVI- ja äänilaboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T276, akkreditointivaatimus
SFS-EN ISO/IEC 17025:2017.
/img/c/746863.jpg

Palvelut

LVI-suunnittelu

LVI-suunnittelua uudis- ja saneerauskohteisiin

LVI-valvonta

LVI-hankesuunnittelua

Putkipostisuunnittelua

Akustinen suunnittelu

Meluntorjuntasuunnittelu

Kuntoarvio ja kuntotutkimus

Energiatodistus

LVI- ja äänilaboratorio

Monipuolisia mittauksia laboratorioissamme ja kentällä. Nykyaikainen mittauskalustomme takaa tarkat tulokset kaikissa mittauksissa.
Laboratoriomme palvelee rakentajia, rakennuttajia, kiinteistönomistajia, LVI- ja rakennusalan konsultteja, laitteiden valmistajia sekä muita alan mittauksia ja tutkimuksia tarvitsevia.


Laboratoriomittauksilla on FINAS-akkreditointipalvelun myöntämä akkreditointi keskeisille mittauksille (FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T276, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017) .

Laboratoriomittauksia
tulo- ja poistoilmaventtiilien virtaustekniset ja äänitekniset mittaukset
puhaltimien ääni- ja virtaustekniset mittaukset
puhallinkonvektorien virtausäänitekniset ja lämpötekniset mittaukset
lämmitys- ja jäähdytyspattereiden virtaus- ja lämpötekniset mittaukset
mallikokeet
Ääniabsorption mittaukset
Rakennuselementtien ja -osien ääneneristävyysmittaukset
Vesikalusteiden äänitekniset mittaukset
Laitteiden äänitehotason ja muiden ääniteknisten ominaisuuksien määritykset
tuotekehittely
prototyyppien valmistus

Kenttämittauksia
ilmanvaihtolaitosten ilmamäärien mittaukset
lämmitysjärjestelmien vesimäärien mittaukset
äänitekniset mittaukset mm. äänentehotason mittaukset, huoneakustiset mittaukset, melumittaukset
rakenteiden ilmanääneneristävyys- ja askelääneneristävyysmittaukset
tärinä- ja värähtelymittaukset
äänivuotojen selvitykset ja melukartat
lämpövuodot, lämpökamerakuvaus
LVI-laitteiden toiminnan tarkastukset ja LVI-tekniikkaan liittyvät kenttämittaukset
Ilmanpitävyyden (ilmanvuotoluku n50) mittaukset, tiiveysmittaukset
/img/c/746862.jpg

Lisätiedot

Zenner on mukana Oulun ”Tulevaisuuden sairaala 2030” -hankkeessa

Insinööritoimisto W. Zenner suunnittelee uuteen Oulun yliopistolliseen sairaalaan (OYS) kansainvälisestikin laajaa putkipostijärjestelmää. Zenner on Suomen johtava suurien putkipostijärjestelmien suunnittelija ja suunnitellut suuria järjestelmiä 1990-luvulta lähtien sairaaloiden käyttöön.
/img/c/746085.jpg

Hakusanat

LVI-suunnittelutoimisto, LVI-suunnittelutoimistot, LVI-suunnittelutoimistoja, LVI-insinööritoimisto, LVI-insinööritoimistot, LVI-insinööritoimistoja, LVI-suunnittelu, LVI-suunnittelua, lvia-suunnittelu, lvia-suunnittelua, LVI-alan suunnittelu, LVI-alan suunnittelua, LVI-valvonta, LVI-valvontaa, valvonta, valvontaa, uudisrakennusten LVI-suunnittelu, saneerauskohteiden LVI-suunnittelu, ilmanpitävyyden mittaukset, tiiveysmittaukset, putkiposti, putkipostisuunnittelu, lämpökamerakuvaus, LVI-mittauksia, LVI-mittaus, LVI-mittaukset, kuntotutkimus, kuntoarvio, LVV-kuntotutkimus, hankesuunnittelu, energiatodistus, ET-luku, E-luku, energiasuunnittelu, ENE-suunnittelu, huoneakustiset mittaukset, melunmittaukset, melumittaukset, melutasomittaukset, akustiikka, akustiikkasuunnittelu, akustiikkasuunnittelua, akustinen suunnittelu, akustista suunnittelua, akustiikkasuunnittelu, meluntorjunta, akustiset mittaukset, LVI-laboratorio, äänilaboratorio, n50-luku, q-50-luku, energiaselvitys, energiatodistus, ääneneristys, ilmaääneneristys, askelääneneristys, ilmaääni, askelääni, ympäristömelu, meluselvitys, äänieristys, äänitehotaso, äänipainetaso, äänitaso, finas - akkreditointipalvelu, akkreditointipalveluja, äänen intensiteettimittaus, akustista suunnittelua, Helsinki, Vantaa, Espoo, Uusimaa, ilmanvaihtolaitosten ilmamäärien mittaukset, lämmitysjärjestelmien vesimäärien mittaukset, äänitesti, äänitestit, äänitestejä, Akustiset mittaukset, Akustinen mittaus, Äänenvaimennuksen mittaus, Akustinen suunnittelu, äänitekniset mittaukset, äänentehotason mittaukset, huoneakustiset mittaukset, melunmittaukset, Äänenvaimennuksen mittaukset, rakenteiden ilmanäänieristävyysmittaus, askeläänieristävyysmittaukset, viemärimelumittausjärjestelmä, Vesikalusteiden äänitekniset mittaukset, Vesikalusteiden mittaukset, lämpövuodot, lämpökamerakuvaus, ilmatekniset mittaukset, Vesitekniset mittaukset, LVI-laitteiden toiminnan tarkastukset, putkipostijärjestelmä, putkipostijärjestelmien suunnittelu, putkipostijärjestelmä suunnittelu, putkipostijärjestelmän suunnittelu, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Häme, Pirkanmaa, Kymenlaakso, Karjala, Savo, Keski-Suomi, Länsi-Suomi Itä-Suomi Etelä-Suomi Pohjanmaa, Pohjois-Suomi, Lappi
/img/c/746087.jpg

Markkinapaikan ilmoitukset

Ilmoitettu
21.04.2023 14:37
Kategoria
LVI

Insinööritoimisto W Zenner Oy, LVI-insinööritoimisto, LVI-suunnittelutoimisto Helsinki, Vantaa, Espoo, Uusimaa

Insinööritoimisto W Zenner Oy, LVI-insinööritoimisto, LVI-suunnittelutoimisto Helsinki, Vantaa, Espoo, Uusimaa Insinööritoimisto W Zenner Oy...

Ilmoitettu
21.04.2023 14:37
Kategoria
LVI

Insinööritoimisto W Zenner Oy, rakennusmittaukset, rakennemittaukset Helsinki, Vantaa, Espoo, Uusimaa

Insinööritoimisto W Zenner Oy, rakennusmittaukset, rakennemittaukset Helsinki, Vantaa, Espoo, Uusimaa Suoritamme erityyppisissä rakennuskoht...

Ilmoitettu
21.04.2023 14:37
Kategoria
Suunnittelu

Insinööritoimisto W Zenner Oy, Äänilaboratorio, Akustiikkasuunnittelu Uusimaa, Helsinki, Vantaa, Espoo, Uusimaa

Insinööritoimisto W Zenner Oy, Äänilaboratorio, Akustiikkasuunnittelu Uusimaa, Helsinki, Vantaa, Espoo, Uusimaa LVI- ja akustiikkasuunnittel...

Ilmoitettu
21.04.2023 14:36
Kategoria
LVI

Insinööritoimisto W Zenner Oy, LVI-suunnittelu LVI-suunnittelua Uusimaa, Helsinki, Vantaa, Espoo

Insinööritoimisto W Zenner Oy, LVI-suunnittelu LVI-suunnittelua Uusimaa, Helsinki, Vantaa, Espoo LVI- SUUNNITTELU Insinööritoimisto W. Zenne...

Ilmoitettu
21.04.2023 14:33
Kategoria
Suunnittelu

Insinööritoimisto W Zenner Oy, Äänen intensiteettimittaus Helsinki, Uusimaa, Espoo, Vantaa

Insinööritoimisto W Zenner Oy, Äänen intensiteettimittaus Helsinki, Uusimaa, Espoo, Vantaa Insinööritoimisto W Zenner Oy on suunnittelutoimi...

Ilmoitettu
21.04.2023 14:33
Kategoria
Suunnittelu

Insinööritoimisto W Zenner Oy, Meluntorjunta Uusimaa, meluselvitys Helsinki, Vantaa, Espoo, Uusimaa

Insinööritoimisto W Zenner Oy, Meluntorjunta Uusimaa, meluselvitys Helsinki, Vantaa, Espoo, Uusimaa Kaupungistumisen uskotaan jatkuvan kaikk...

Ilmoitettu
21.04.2023 14:33
Kategoria
Suunnittelu

Insinööritoimisto W Zenner Oy, akustista suunnittelua akustiset mittaukset Helsinki, Vantaa, Espoo, Uusimaa

Insinööritoimisto W Zenner Oy, akustista suunnittelua akustiset mittaukset Helsinki, Vantaa, Espoo, Uusimaa Insinööritoimisto W Zenner Oy on...

Ilmoitettu
21.04.2023 14:29
Kategoria
Suunnittelu

Insinööritoimisto W Zenner Oy, ilmavirtausmittaus ilmavirtauksen mittaus Helsinki, Espoo, Vantaa, Uusimaa

Insinööritoimisto W Zenner Oy, ilmavirtausmittaus ilmavirtauksen mittaus Helsinki, Espoo, Vantaa, Uusimaa Insinööritoimisto W Zenner Oy on L...

Kiinteistötarkastukset ja tärinämittauksetthyssenkrupp - Alumiinin ammattilainen