Uudenkaarlepyyn Saneerauspalvelu Ay - Nykarleby Saneringstjänst Öb

KOVJOKI

Liiketoiminnan esittely

Saneerauspalvelun päätoimipiste sijaitsee Kovjoella valtatie 8 varrella Uudessakaarlepyyssä. Yrityksen perustivat Carl-Ove Christiansen ja Tom Åkerlund vuonna 1994. Yritys on vaihtanut omistajaa ja nyt sitä hoitaa Mikael Knuts jolla on monivuotinen kokemus kuljetusalalta. Yrityksellä on tänään 4 kokopäivätyöntekijää ja tarpeen mukaan vuokrataan lisää.
Saneerauspalvelun avainsanat ovat laatu, käytettävyys ja ympäristötietoisuus. Toimenkuvaan kuuluu vastata asiakkaiden saneeraustarpeisiin vuorokauden ympäri.
Saneerauspalvelun toimialue on Vöyristä pohjoiseen päin jopa Lohtajaan, mutta yritys pyrkii ottamaan vastaan tehtäviä muualtakin mahdollisuuksien mukaan. Teollisuudesta tuleviin tehtäviin kuuluu ensisijaisesti kattiloiden tyhjentäminen, kulkuhihnojen siivoaminen ja toimitilojen tyhjentäminen sekä erilaisien tankkien tyhjennys ja pesu. Yksityis- ja yritysasiakkaat kääntyvät Saneerauspalvelun puoleen saadakseen apua muun muassa taloremontteihin sekä viemäritukoksiin tai viljavarastoiden tyhjentämiseen ja siivoamiseen.

Saneringstjänst, som har sitt huvudsäte i Kovjoki intill riksväg 8 i Nykarleby, grundades 1994 av Carl-Ove Christiansen och Tom Åkerlund. Företaget har bytt ägare och sköts idag av Mikael Knuts med mångårig erfarenhet av transportbranschen. Företaget har idag 4 heltidsanställda och hyr enligt behov in extra arbetskraft.
Saneringstjänst nyckelord är kvalitet, tillgänglighet och miljömedvetenhet. Företagets grundidé bygger på att serva kunderna med diverse saneringstjänster dygnet runt.
Saneringstjänsts verksamhetsområde sträcker sig från Vörå i söder till Karleby och Lochteå i norr, men uppdrag tas också emot på annat håll i mån av möjlighet. Uppdragen inom industrin består främst av tömning av t.ex. kraftverkspannor, städning av transportband och utrymmen samt tömning och tvätt av olika slag av tankar och cisterner. Privata kunder och småföretag anlitar Saneringstjänst främst för att få hjälp med sanering i samband med renovering eller avloppsstockningar, samt tömning och städning av sädessilon

Palvelut

Palveluihimme kuuluu neljä peruspalvelua: kuivaimurointi, korkeapainehuuhtelu, höyrypesu, sekä erilaisten putkistojen kuvaus ja kulmien määrittely. Saneerauspalvelu tarjoaa myös vuokralle siirrettäviä käymälöitä sekä niiden kunnossapitoa vuokra-aikana.
VIIMEISIN lisäys palveluihin on Vodaclean-pienoispuhdistamojen jälleenmyynti.
Kuivaimukoneistolla imuroidaan muun muassa hiekkaa, soraa, puulastuja, hiiltä sekä karhuntaljaa ja paperimursketta. Myös märät materiaalit käyvät. Lisäksi koneistolla voi puhaltaa. Koneistoa käytetään tällöin esim. talopohjien eristykseen hiekalla, soralla tai leka-soralla. Säiliön tilavuus on 12 000 litraa (kts. www.eurmark.fi)
Korkeapainehuuhtelukoneisto on kombikoneisto. Se sisältää sekä vesi- että jätetankin, ja sitä käytetään ensisijaisesti erilaisten viemäritukoksien huuhteluun. Koneistolla on useita suukappaleita, joiden käyttö riippuu tukoksen laadusta. Vesisäiliön tilavuus on 10 000 litraa ja jätetankin 6 000 litraa (kts. www.eurmark.fi).
Höyrypesua käytetään ensisijaiseksi pahasti liikaantuneiden tilojen puhdistamiseen ja muihin vastaavanlaisiin tehtäviin.
Jätteiden käsittelyssä toimitaan ympäristösääntöjen mukaisesti ja jätettä toimitetaan eri paikkoihin sen materiaalista riippuen.

Våra tjänster består av fyra grundtjänster, torrsugning, högtrycksspolning vid avloppsstockning, ångtvätt, samt filmning och vinkelbestämning av diverse rörsystem. Dokumentationen kan fås på DVD och i skriftlig form. Saneringstjänst hyr också ut (och underhåller) flyttbara WC:n.
SENASTE tillägget i serviceutbydet är återförsäljning av Vodaclean-minireningsverk.
Med torrsugningsaggregatet suger man bl.a. sand, grus, spån, flis, torv, kol, aska och bergull. Även våta material går bra. Tilläggas bör att det även går att blåsa med aggregatet. Denna funktion kan användas vid isolering av husgrunder med sand, grus eller lekagrus. Tankens volym är 12 000 liter (se www.eurmark.fi).
Högtrycksspolningsaggregatet är ett kombiaggregat. Det innefattar både vatten- och slamtank, som används främst till att spola upp olika slag av stockningar i rör. Aggregatet har flera olika munstycken, vars användning beror på stockningens art. Vattentankens volym är 10 000 liter och slamtankens 6 000 liter (se www.eurmark.fi ).
Ångtvätt sker främst av svårt nersmutsade utrymmen och dylikt.
Sluthantering av material sker i enlighet med hur ifrågavarande material skall hanteras ur miljöperspektiv samt förs till olika platser enligt givna direktiv

Yhteystiedot

Teollisuustie 50
66930 Kovjoki
Puh: +358 40 5114894 (24h) - Mikael Knuts
Faksi: +358 6 7225204

Levytie 11
67100 Kokkola
Puh: +358 44 0225218 (24h) - Sami Grankulla


Mainonta ja markkinointi: info@saneringstjanst.com

Sähköposti:
info@saneringstjanst.com
mikael.knuts@saneringstjanst.com
sami.grankulla@saneringstjanst.com
magdalena.knuts@saneringstjanst.com


Industrivägen 50
66930 Kovjoki
Finland
Tel: +358 40 5114894 (24h) - Mikael Knuts
Fax: +358 6 7225204

Plåtvägen 11
67100 Karleby
Tel: +358 44 0225218 (24h) - Sami Grankulla


Reklam och marknadsföring: info@saneringstjanst.com

E-mail:
info@saneringstjanst.com
mikael.knuts@saneringstjanst.com
sami.grankulla@saneringstjanst.com
magdalena.knuts@saneringstjanst.com

Hakusanat

Kuivaimurointi, kuivaimurointia, korkeapainehuuhtelu, korkeapainehuuhtelukoneisto, höyrypesu, höyrypesua, putkistojen kuvaus, putkistojen kulmien määrittely, siirrettäviä käymälöitä, siirrettävät käymälät, Vodaclean-pienoispuhdistamojen, Vodaclean-minireningsverk, viemäritukoksien huuhteluun, jätteiden käsittelyssä, murskeen puhallus, viemäritukoksien korkeapainehuuhtelu, pienoispuhdistamojen jälleenmyynti, pienoispuhdistamojen jälleenmyynti, torrsugning, blåsning av krossgrus, högtrycksspolning vid avloppsstockning, ångtvätt, filmning av diverse rörsystem, flyttbara WC:er, Återförsäljning av minireningsverk, flyttbar bastu
Kiinteistötarkastukset ja tärinämittauksetthyssenkrupp - Alumiinin ammattilainen