UPM-Kymmene Oyj

HELSINKI

Alvar Aallon katu 1, 00100 helsinki
PL 380
00101 HELSINKI

Puh. 0204 15 111
Faksi 0204 15 110
PUUTA JA PUUTAVAROITA

puuta, puutavaroita, puutavara, puu

Liiketoiminnan esittely

UPM syntyi syksyllä 1995, kun Kymmene Oy ja Repola Oy sekä sen tytäryhtiö Yhtyneet Paperitehtaat Oy (United Paper Mills) ilmoittivat yhdistymisestään. Uusi yhtiö, UPM-Kymmene, aloitti toimintansa 1.5.1996. Konsernin ensimmäiset puuhiomot ja paperitehtaat sekä sahalaitokset käynnistyivät kuitenkin jo 1870-luvun alkupuolella. Nykyinen UPM-konserni muodostuu kaikkiaan noin sadasta aikoinaan itsenäisenä yrityksenä toimineesta yhtiöstä.

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden sekä rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiiivista tulevaisuutta. Tuotteet perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit.

Liikevaihto vuonna 2010 oli 8,9 miljardia euroa. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. UPM:n osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä.
/img/c/730290.gif

Tuotteet

UPM on biometsäteollisuusyhtiö, jonka tärkein raaka-aine on uusiutuva ja kierrätettävä puu. UPM:n kestävästi valmistettuja ja innovatiivisia tuotteita myydään kaikkialla maailmassa.

• Paperi
• Energia
• Biopolttoaineet
• Sellu
• Metsäpalvelut
• Puutuotteet
• Tarramateriaalit
• Vaneri
• Puumuovikomposiitti
• RFID-etätunnisteet
/img/c/730291.gif

Yhteystiedot

UPM Pääkonttori

Eteläesplanadi 2, PL 380, 00101 Helsinki

Tel. 0204 15 111
Fax 0204 15 110

info@upm.com
paperinfo@upm.com

www.upm.com
/img/c/730292.gif

Hakusanat

paperi. sanomalehtipaperi, toimistopapaeri, päällystetty paperi, päällystämäntön paperi, energia, sähkö, lämpö, polttoaine, biopolttoaineet, biodiesel, bioetanoli, bioöljy, sellu, kemiallinen sellu, havupuusellu, lehtipuusellu, metsäpalvelut, biofore, uusiutuvat raaka-aineet, puutuotteet, tarrat, tarralaminaatit, tarramateriaalit, vaneri, viilu, puumuovikomposiitti, puumuovi, RFID, etätunnisteet, HF, UHF
/img/c/730293.gif

Markkinapaikan ilmoitukset

Kiinteistötarkastukset ja tärinämittauksetthyssenkrupp - Alumiinin ammattilainen