Rauman satama

RAUMA

Liiketoiminnan esittely

Olemme Suomen suurin paperisatama. Käsittelemme kontteja noin 14 hehtaarin kokoisella konttiterminaalialueella. Ro-Ro- ja Sto-Ro -liikenne on keskittynyt Hakunin satamanosaan, josta viedään vuosittain yli 2,5 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia lähinnä Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Kuivat irtolastit käsitellään Petäjäksen satamassa. Nesteliikennettä palvellaan kahdessa terminaalissa; pohjoisessa Kemikaalisatamassa ja eteläisessä Öljysatamassa. Tuotteet vaihtelevat öljytuotteista aina erikoiskemikaaleihin ja palvelut varastoinnista yksiköintiin. Perinteinen Lo-Lo -liikenne koostuu pääasiassa sellun, sahatavaran ja raakapuun käsittelystä.
Asiakaskuntamme koostuu pääosin teollisuudesta, huolintaliikkeistä ja laivavarustamoista.
/img/c/736203.jpg

Palvelut

• Konttiterminaali
• RoRo-liikenne
• StoRo-liikenne
• Bulk
• Nesteet
• LoLo
/img/c/736200.jpg

Hakusanat

kontti, konttionttiterminaali, roro-liikenne, storo-liikenne, bulk, nesteet, lolo, öljytuotteet, erikoistuotteet, sellu, sahtavara, raakapuu, nesteliikenne, kemikaalisatama, öljysatama, satama, paperisatama, teollisuus, huolintaliike, laivavarustamo, rauma
/img/c/736204.jpg
Kiinteistötarkastukset ja tärinämittauksetthyssenkrupp - Alumiinin ammattilainen