Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

METROPOLIA

Bulevardi 31
PL 4000
00079 METROPOLIA

Puh. 020 783 5000
Faksi 020 783 5005
KOULUTUSTA

koulutus

Liiketoiminnan esittely

Oppimisyhteisönä Metropolia edistää jäsentensä osaamista, luovuutta ja hyvinvointia. Ammattikorkeakouluna se vahvistaa erityisesti pääkaupunkiseudun työelämää, kulttuuria ja yhteiskunnan positiivista kehitystä tarjoamalla kansainvälisesti arvostettua koulutusta ja tuottamalla käytäntöläheisiä innovaatioita

Metropolia tarjoaa mitä moninaisimpia palveluja yksityisille henkilöille sekä yrityksille ja yhteisöille. Monet palveluista tuotetaan osana oppimisprosessia opiskelijoiden ja opetushenkilöstön yhteistyönä. Metropolia tuottaa korkeatasoisia palveluja myös opiskelijoilleen - ne vaikuttavat omalta osaltaan suotuisan oppimisympäristön muodostumiseen.

Tutkimus- ja kehitystyötä toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulussa osana muita perustehtäviä – opetusta ja aluekehitystä. T&K-hankkeet ja toimeksiantoprojektit toteutetaan koulutusohjelmista muodostuvissa klustereissa, joilla on toimivat yhteistyösuhteet metropolialueen elinkeino- ja työelämän kanssa.

Metropolian kansainvälisen toiminnan keskiössä ovat 10 englanninkielistä koulutusohjelmaa, vaihto-ohjelmat ja erilaiset projektit. Runsas englanninkielinen opetustarjonta, kansainväliset tutkinto-opiskelijat, ulkomaiset luennoitsijat ja vaihto-opiskelijat luovat Metropoliaan aidosti kansainvälisen ilmapiirin. Yhteistyö ulkomaisten yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa mahdollistaa vuosittain sadoille Metropolian opiskelijoille opiskelu- tai työharjoittelupaikan ulkomailla.

Palvelut

Koulutuksistamme löydät lisää alla olevasta linkistä:

http://www.metropolia.fi/koulutusohjelmat/

Hakusanat

Täydennyskoulutus, rekrytointipalvelut, työelämäyhteistyö, tutkimus, kehitys, koulutus, tutkimustyö, kehitystyö, rakennusala, kiinteistöala, kulttuuriala, liiketalous, sosiaaliala, terveysala, tekniikka, liikenne, tekniikan ala, liikenteen ala, tekniikka-ala, liikenneala, englanninkielistä koulutusohjelmaa

Markkinapaikan ilmoitukset

Kiinteistötarkastukset ja tärinämittauksetthyssenkrupp - Alumiinin ammattilainen