KK-Palokonsultti Oy

ESPOO

Liiketoiminnan esittely

KK-Palokonsultti Oy on uusi espoolainen vuonna 2006 perustettu palokonsulttitoimisto. Toimialaamme kuuluvat paloturvallisuussuunnittelu ja -konsultointi rakennusalalla, laivoihin ja tarvittaessa myös muihin kulkuneuvoihin tai laitteisiin sekä koulutus ja tutkimus paloturvallisuuteen liittyen.
Vaikka olemmekin uusi yritys, meillä on taustalla vankka teoriapohja ja käytännön kokemus vuodesta 1999 alkaen niin toiminnallisesta kuin E1 taulukoiden mukaisesta palosuunnittelusta.

KK-Palokonsultti Oy panostaa laatuun:
Ennen kaikkea turvallisiin ratkaisuihin, jotka samalla kertaa ovat myös asiakkaan kannalta optimoituja.

Palvelut

• Palokuormatarkastelu
• Syttymislähdetarkastelut
• Paloriskiarviointi
• Rakennuksen paloluokan, palovaarallisuusluokan ja suojustason määrittäminen, lähtötiedot muille suunnittelijoille.
• Savunpoistosuunnittelu
•Poistumissuunnitelmat, poistumissimuloinnit, poistumisreittien suunnittelussa arkkitehdin avustaminen - kantavien ja/tai osastoivien rakenteiden tarvittavan palonkeston määrittäminen ja/tai em. rakenteiden toteutusohjeet/ suojaustavan määrittäminen.
• Virannomaisneuvottelut ja hyväksynnät rakennusvalvonnan ja/tai palovirannomaisen kanssa sekä tarvittaessa muun valvovan viranomaisen tai tarkastus laitoksen kanssa.
• Turvallisuussuunnitelmat
• Suunnitteluryhmän avustus ja paloturvallisuusasioiden koordinointi rakennushankkeessa.

Yhteystiedot

Kalervo Korpela
040 700 3241

kalervo.korpela@kk-palokonsultti.com

Hakusanat

Paloturvallisuus, paloturvallisuuskonsultointi, paloturvallisuuskoulutus, paloturvallisuustutkimus, paloturvallisuuden asiantuntija
Kiinteistötarkastukset ja tärinämittauksetthyssenkrupp - Alumiinin ammattilainen