Helsingin kaupunki / Kiinteistövirasto

HELSINGIN KAUPUNKI


PL 2200
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Puh. (09) 310 1671
Faksi (09) 169 3582
KAUPUNGIT JA KUNNAT

kaupungit, kunnat

Liiketoiminnan esittely

Helsingin kaupungin Kiinteistövirasto on erikoistunut Helsingin kaupungin omistamien maa-alueiden ja rakennuksien vuokraukseen, myymiseen sekä kehittämiseen. Virasto vastaa mm. kaupungin vuokra-asuntojen välityksestä, asumiseen liittyvistä lainoista ja tuista, palvelutilojen vuokraamisesta, geotekniikan asiantuntijapalveluista sekä kartta- ja paikkatietopalveluista.

Kiinteistöviraston toimintaa ohjaavat kiinteistölautakunta ja asuntolautakunta. Virastossa on seitsemän osastoa, ja henkilökuntaa on yhteensä noin 470.
Asuntoasiainosasto välittää vuokra-asuntoja sekä myöntää lainoja ja avustuksia asunnon hankintaan, rakentamiseen ja korjaamiseen.
Geotekninen osasto kokoaa ja jakaa maa- ja kallioperään liittyvää tietoa ja asiantuntemusta.
Kansliaosasto huolehtii kiinteistölautakunnan ja kiinteistöviraston keskitetyn hallinnon sujuvuudesta tuottamalla kiinteistöjuridiikan, viestinnän sekä henkilöstö-, yleis-, talous- ja tietohallinnon palveluita.
Kaupunkimittausosasto huolehtii kaupungin paikkatietojärjestelmän koordinoinnista, kiinteistönmuodostamis- ja rekisteröintitehtävistä sekä kaupungin karttalaitoksesta.
Kiinteistöjen kehittämisyksikkö valmistelee ja kehittää kaupungin ja muiden toimijoiden yhteisiä rakennushankkeita sekä seuraa ja kehittää kaupungin asuntojen ja toimitilojen hallintoa ja rakennusprosesseja.
Tilakeskus vuokraa toimitiloja kaupungin omille hallintokunnille, yrityksille ja yhteisöille sekä huolehtii kaupungin käytössä olevien tilojen ylläpidosta.
Tonttiosasto ostaa, myy ja vuokraa maa-alueita sekä hoitaa kaupungin omistamien maa-alueiden käyttöön liittyviä lupa-asioita ja maaperäkysymyksiä.

Palvelut

• Asuntoasiat
• Palvelu- ja toimitilat
• Tontit
• Kiinteistöjen kehittäminen
• Kartat ja paikkatiedot
• Kiinteistörekisteri
• Kiinteistönmuodostus
• Maa- ja kallioperä

Katso vapaat tontit:
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/tontit/toimitila/toimisto-ja-liiketontit/

http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/tontit/toimitila/toimitilatontit

http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/tontit/toimitila/teollisuustontit/

Yhteystiedot

KIINTEISTÖVIRASTO
Postiosoite: PL 2200, 00099 Helsingin kaupunki
Puhelin: (09) 310 1671
Faksi: (09) 310 36512
Sähköposti: real.estate@hel.fi
- Sähköpostiosoitteet henkilöille ovat muotoa etunimi.sukunimi@hel.fi

Kirjaamo
- Kiinteistölautakunnan päätökset
- Kiinteistöviraston yleisneuvonta
Käyntiosoite: Katariinankatu 1, Helsinki 17
Postiosoite: PL 2200, 00099 Helsingin kaupunki
Puhelin: (09) 310 36423, (09) 310 36422
Faksi: (09) 310 36512
Sähköposti: real.estate@hel.fi

Asuntoasiainosasto
Käyntiosoite: Toinen linja 7, 00530 Helsinki
Asuntopalvelupiste vuokra-asunnon hakijoille: Itämerenkatu 3
Postiosoite: PL 2201, 00099 Helsingin kaupunki
Puhelinvaihde: (09) 310 1671
• Puhelinpalvelu (ma–pe klo 9–15):
Vuokra-asuntoasiat: (09) 310 13030
Asuntorahaston laina-asiat: (09) 310 13031
Asumisoikeusasuntoasiat: (09) 310 13032
Hitas-asiat: (09) 310 13033
Rakentamisen ja korjaamisen lainat sekä avustukset: (09) 310 13034
Faksi, yleinen: (09) 310 34193
Faksi, asuntopalvelupiste:(09) 310 34187
Faksi, asumisoikeus-, laina- ja hitas-asiat: (09) 310 34299
Sähköposti: asuntoas@hel.fi

Geotekninen osasto
Käyntiosoite: Malmin asematie 3 A, 00700 Helsinki
Postiosoite: PL 2202, 00099 Helsingin kaupunki
Asiakaspalvelupuhelin: (09) 310 13010
Puhelinvaihde: (09) 310 1671
Faksi: (09) 310 37840
Sähköposti, asiakaspalvelu: geo@hel.fi
Sähköposti, kirjaamo: geo.kirjaamo@hel.fi

Kansliaosasto
Käyntiosoite: Katariinankatu 1, 00170 Helsinki
Postiosoite: PL 2204, 00099 Helsingin kaupunki
Puhelinvaihde: (09) 310 1671
Puhelin, vahtimestari: (09) 310 36430
Faksi: (09) 310 36512
Sähköposti: real.estate@hel.fi

Kaupunkimittausosasto
Käyntiosoite: Viipurinkatu 2, 00510 Helsinki
Postiosoite: PL 2205, 00099 Helsingin kaupunki
Puhelin: (09) 310 31930
Faksi: (09) 310 31986
Sähköposti: kmo@hel.fi

Kiinteistöjen kehittämisyksikkö
Käyntiosoite: Katariinankatu 1, 00170 Helsinki
Postiosoite: PL 2208, 00099 Helsingin kaupunki
Puhelinvaihde: (09) 310 1671
Faksi: (09) 310 36512, (09) 310 36669
Sähköposti: real.estate@hel.fi

Tilakeskus
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
Postiosoite: PL 2213, 00099 Helsingin kaupunki
Puhelin: (09) 310 40301
Puhelin, halli- ja ulkomyynnin asiakaspalvelu:
(09) 310 40386, (09) 310 31800
Faksi: (09) 310 40380
Sähköposti: tilakeskus@hel.fi

Tonttiosasto
Käyntiosoite: Fabianinkatu 31 D, 00100 Helsinki
Postiosoite: PL 2214, 00099 Helsingin kaupunki
Puhelin: (09) 310 36456, (09) 310 36443, (09) 310 36444
Faksi: (09) 310 36380
Sähköposti: tontti@hel.fi

Hakusanat

asuminen, maanhankinta, tontit, yritystontit, vuokra-asunnot, toimitilat, kiinteistörekisteri, kaavoitus, tilakeskus, rakennuspiirustukset, rakennusluvat, rakennusvalvontamittaukset, vuokra-asunnot, työsuhdeasunnot, asumisoikeusasunnot, lainat, hitas-asiat, korkotuki, korjausavustukset, asuntoasiainosasto, asuntolautakunta, geotekniset palvelut, maaperätiedot, pohjavesitiedot, kalliotiedot, ulkomainospaikat, ulkomyyntipaikat, vaalimainospaikat, ulkomyyntilouvat, ulkotarjoiluluvat, ilmakuvat, viistokuvat, johtokartat; maanalaiset johdot, kaupanvahvistajat, kartat, karttakopiot, rakennuslupakartat, kiinteistörekisteriote, peruskorjauslainat, omakotilainat, lainhuutotodistus, helsinki

Markkinapaikan ilmoitukset

Kiinteistötarkastukset ja tärinämittauksetthyssenkrupp - Alumiinin ammattilainen