Fingrid Oyj

HELSINKI

Läkkisepäntie 21, 00620 HELSINKI
PL 530
00101 HELSINKI

Puh. 030 395 5000
Faksi 030 395 5196
ENERGIAN MYYNTIÄ JA JAKELUA

sähkön jakelu, energian myynti, sähkö hinta

Liiketoiminnan esittely

Fingridin maanlaajuinen kantaverkko on keskeinen osa Suomen sähköjärjestelmää. Luotettava sähkön saanti on yhteiskunnan hyvinvoinnille ja elinkeinoelämän kehitykselle välttämätöntä. Fingrid vastaa sähkömarkkinalain velvoittamana sähköjärjestelmän toimivuudesta valtakunnan tasolla. Sähkömarkkinoiden tehtävänä on huolehtia sähkön riittävyydestä Suomessa.

Fingridin tehtävä järjestelmävastaavana kantaverkkoyhtiönä on

• vastata sähkön siirrosta kantaverkossa
• kehittää kantaverkkoa
• ylläpitää sähkön kulutuksen ja tuotannon kunkinhetkinen tasapaino
• selvittää osapuolten väliset sähköntoimitukset valtakunnan tasolla
• edistää sähkömarkkinoiden toimintamahdollisuuksia.

Nämä tehtävät yhtiön on hoidettava pitkäjänteisesti niin, että kantaverkko on käyttövarma, siirtokyvyltään riittävä ja ympäristövaikutuksiltaan yleiseen etuun sovitettu. Toiminnan on oltava tehokasta ja tasapuolista.


Omistus

53 % Valtio
27 % institutionaaliset omistajat.
20 % Ilmarinen

Avaintiedot
perustettu 29.11.1996
operatiivinen toiminta alkoi 1.9.1997
yhtiön omistuksessa on Suomen kantaverkko ja kaikki merkittävät ulkomaanyhteydet
voimajohtoja yhteensä 14 000 kilometriä, sähköasemia 106
asiakkaina sähköntuottajia, suurteollisuusyrityksiä sekä alue- ja jakeluverkonhaltijoita
liikevaihto 456 miljoonaa euroa (2010)
taseen loppusumma 1 814 miljoonaa euroa (2010)
20 % omistusosuus sähköpörssi Nord Pool Spot AS:stä
henkilöstö vuoden lopussa 263 (2010)
/img/c/736617.jpg

Palvelut

Kantaverkkopalvelut
Kantaverkkopalveluiden avulla asiakas saa oikeuden siirtää sähköä kantaverkosta ja kantaverkkoon liittymispisteensä kautta.

Rajasiirtopalvelut
Pohjoismaisten ulkomaanyhteyksien siirtopalvelut mahdollistavat osallistumisen pohjoismaiseen Elspot- ja Elbas-pörssikauppaan.

Fingrid tarjoaa Venäjän yhteyksillä kiinteitä siirtopalveluita kaikkien sähkökaupan osapuolten käyttöön.

Järjestelmäpalvelut
Järjestelmäpalveluiden avulla Fingrid turvaa Suomen sähköjärjestelmän teknisen toimivuuden ja varmistaa osaltaan sähkön riittävän laatutason.

Tasepalvelut
Tasepalveluiden avulla asiakas tasapainottaa sähkönhankinnan ja sähköntoimituksen välisen erotuksen tasesähköllä, saa taseselvitykseen liittyvät palvelut sekä mahdollisuuden osallistua pohjoismaisille säätösähkömarkkinoille.
/img/c/736618.jpg

Yhteystiedot

Läkkisepäntie 21, 00620 HELSINKI
PL 530, 00101 HELSINKI
Puh. 030 395 5000
Faksi 030 395 5196

Valvomotie 11, 13110 HÄMEENLINNA
Puh. 030 395 5000
Faksi 030 395 5336

Lentokatu 2, 90460 OULUNSALO
Puh. 030 395 5000
Faksi 030 395 5711

Sähkötie 24, 41900 PETÄJÄVESI
Puh. 030 395 5000
Faksi 030 395 5524

Teknotie 14, 96930 ROVANIEMI
Puh. 030 395 5000


Wredenkatu 2, 78250 VARKAUS
Puh. 030 395 5000
Faksi 030 395 5611

www.fingrid.fi
/img/c/736619.jpg

Hakusanat

energia, energian jakelija, energian jakelu, energian jakelua, energian jakelut
/img/c/736620.jpg

Markkinapaikan ilmoitukset

Kiinteistötarkastukset ja tärinämittauksetthyssenkrupp - Alumiinin ammattilainen