Konsultointipalvelut Hakusanalla konsultointipalvelut löytyi 719 yritystä. Haun tarkentaminen on suositeltavaa.

Rakentamisen näkymät ja elvytysrahojen käyttö

Rakentamisen näkymät lähivuosille ovat parantuneet aiemmista kauhuskenaarioista. Valtion elvytysrahat ja taloudellisen taantuman hidastuminen ovat tehneet hyvää rakennusalalle. Isännöintiliiton tekemästä kyselystä selviää, että etenkin pieniin, alle 100 000 euron hintaisiin remontteihin on jopa vaikea saada työvoimaa. Vaikka taantuma on jo taittunut, sen vaikutukset näkyvät vielä rakennusalalla. Euroopassa rakennettiin viime vuonna 2,4 miljoonaa asuntoa. Tänä vuonna valmistuu noin 1,7 miljoonaa asuntoa ja ensi vuonna 1,5 miljoonaa.

Euroopan rakentamisen näkymät heikentyivät vuoden 2008 lopusta. Ennustettiin, että rakentaminen vähenee 7,5 % vuoden 2009 aikana, kun vähennysennuste vielä joulukuussa oli alle 4 %. Euroconstructin, Euroopan rakennussuhdanteiden ennustamiseen erikoistuneiden tutkimuslaitosten verkoston mukaan lasku jatkuu vielä vuoteen 2011 saakka. Samalla se tarkoittaa noin parin miljoonan työpaikan vähentämistä rakennustyömailta, rakennusyhtiöiltä, rakennustuoteteollisuudesta ja alan palveluista. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ainakin Suomessa työttöminä on puolet vähemmän kuin ennustettu.

Arvion mukaan voimakkaimmin rakentamisen romahdus näkyy toimitilarakentamisessa. Sen odotetaan supistuvan kuluvan ja kahden seuraavan vuoden aikana yhteensä 20 %.

Asuinrakentaminen

Talonrakennusala kärsii myös taloudellisesta taantumasta, vaikkakin tontteja on mennyt nyt paremmin kaupaksi kuin vuosiin. Asuinrakentamisessa heikoimmat näkymät ovat uusien asuntojen rakentamisessa, jonka uskotaan vähentyvän 20 prosenttia. Euroconstruct-konferenssissa asuntorakentamisen näkymiä esitellyt Annette Hughes näki myönteisenä viime kuukausina tapahtuneen kuluttajien luottamuksen kasvun tulevaisuutta kohtaan. Tämä näkyy asunto- ja kiinteistömarkkinoilla. Lainaa on harkittu ehkä pitkään ja nyt asuntojen hintojen ollessa alhaalla, monet tekevät isoja ostoksia. Talonrakennusta suunniteltaessa nyt kiinnitetään erityisesti huomiota energian säästöön. Tällöin keskeiseksi rakentamisen lähtökohdaksi nousee kestävä kehitys. Se näkyy arjessa eri hankinnoissa: mm. lämpöikkunat, lämpölasit, energiaikkunat ja parvekelasitus.

Uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen

Tilastokeskuksen mukaan uudisrakentamisen määrä supistui Suomessa 28 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Uudisrakentamisella tarkoitetaan rakentamista, jota varten pitää hakee rakennuslupa, ja jonka tuloksen syntyy uusi rakennus tai uutta tilaa jo olemassa olevan rakennuksen yhteyteen. Laajennusrakentaminen on Suomessa hyvin tyypillistä.

Myös korjausrakentaminen on vähentynyt viime vuodesta, mutta tutkimusten mukaan siihen suhtaudutaan nyt aikaisempaa myönteisemmin. Korjausrakentaminen tarkoittaa laajaa yhdellä kertaa tapahtuvaa korjaamista. Se tarkoittaa myös laitteiden ja rakenteiden kunnossapitoa. Korjausrakentaminen voi tarkoittaa esim. hissin asennusta, homekoulun korjausta tai ikkunasaneerausta. Ennen saneerausta kannattaa tarkistaa myös muuten asunnon kunto, jos se yhtään epäilyttää - homemittaukset, hometutkimukset, homevauriomittaukset, kuntotutkimukset ja vaurioselvitykset. Saneerauksen yhteydessä on useimmiten helppo hoitaa samalla kosteuskorjaukset ja desinfioinnit.

Toimitilarakentaminen

Kiinteistökauppa on vähentynyt runsaasti koko Euroopan tasolla taantuman myötä ja myös tyhjien toimitilojen määrä on kasvanut. Yleinen tendenssi on lisäksi se, että yritykset pienentävät tilojaan. Tyhjät toimitilat antavat markkinoille selvää viestiä siitä, että toimitilarakentamista ei kannata nyt tehdä. Onkin ennustettu, että toimitilarakentaminen tulee supistumaan 20 %. Kolmen viimeisen vuoden aikana Suomi on rakentanut suhteessa eniten toimitiloja koko Euroopassa.

Elvytystoimenpiteet

Elvytystoimien tarkoituksena on ollut pitää rakennustoimintaa ja alan työllisyystilannetta yllä. Elvytystoimet ovat osoittautuneet tehokkaiksi, sillä valtion rahoittamia asuntoja rakennetaan tänä vuonna kolminkertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Ensi vuodelle on budjetoitu myös kolminkertainen määrä eli 12 000 asuntoa. Myös asuntojen korjausrakentaminen on lisääntymässä selvästi ja rakentamisen resursseja on siirretty uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen. Valtio on esimerkiksi aloittanut ohjelman, jossa se myöntää 10 prosentin avustuksen korjausrakentamishankkeisiin, jotka käynnistyvät kuluvan vuoden aikana.

Asuntoministeri Jan Vapaavuori on tyytyväinen siihen, miten valtion elvytystoimet ovat pienentäneet asuntotuotannon romahdusta. Vaikka vapaarahoitteinen asuntotuotanto on vähentynyt 46 prosenttia, valtion asuntotuotannolla on pystytty täyttämään 70 prosenttia vajeesta. Elvytystoimilla on näin onnistuttu ehkäisemään työttömyyden lisääntymistä. Korjausrakentamisen elvytystoimien taustalla on ollut lisäksi uusien ja nykyisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen EU:n päästö- ja energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi. Rakennusalan investoinnit kannattaa nyt kiinnittää tutkimus- ja kehittämispalveluihin, joilla saadaan parannettua alan kilpailukykyä sekä synnyttämään uusia laatua ja tehokkuutta parantavia ratkaisuja. Esim. EU-tuki on tarkoitettu rakennuksille, joissa energiatehokkuus on korkea. EU:n toive on, että vuonna 2019 kaikki eurooppalaiset rakennukset tuottavat paikan päällä kulutuksensa verran energiaa.

Lähteet:
Rakennusteollisuus RT ry
Suomen Kiinteistölehti
Rakennustaito
Rakennuslehti
Tilastokeskus
Taloussanomat
www.ymparisto.fi

Tulokset 1 - 50 | Sivu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Järjestä hakuarvon | nimen | paikkakunnan | toimialan | tietomäärän mukaan

1. 

RPT Docu Oy

ESPOO

 eesti In English På svenska
Puh. (09) 809 911
Faksi (09) 8099 1200
RPT Docu Oy kuuluu Docu Group -ryhmään, joka on Euroopan johtava rakennustietopalveluyritys. Kansainvälisenä yrityksenä välitämme rakentamiseen liittyviä markkinatietoja, markkinatutkimuksia ja myynni..

KONSULTOINTIPALVELUJA

2. 

EQ Control Oy

HELSINKI

Puh. 045 102 7454
Eq Control Oy seuraa lainsäädäntöä puolestanne ja saatte tiedon muutoksista ja uusista säädöksistä kauttamme. Seurantapalvelumme perustana on ympäristö- ja turvallisuusstandardien julkaisun alusta..

KONSULTOINTIPALVELUJA

http://www.qesm.fi
3. 

Sähköinsinööritoimisto Seppo Räsänen Oy

KARKKILA

Puh. 010 321 4420
Puh. 0500 408 029
Palvelumme kattaa suunnittelu-, valvonta- ja konsultointipalvelut liike-, toimisto-, julkis-, majoitus- ja pienteollisuusrakennuksiin ym. uudis- ja saneerauskohteisiin ympäri Suomea. Erikoisaloistamme..

SÄHKÖINSINÖÖRITOIMISTOJA
SÄHKÖSUUNNITTELUA
TIETOVERKKOJEN SUUNNITTELUA JA RAKENTAMISTA

http://www.sahkorasanen.fi
4. 

AL Safety Design Oy

ESPOO

Puh. (09) 884 3066
Puh. 0400 800 022
Faksi (09) 863 0454
AL Safety Design Oy on v. 1991 perustettu riippumaton konsulttitoimisto, joka on erikoistunut luotettavuustekniikkaan ja riskien hallintaan. Työskentelemme riskienhallinnan asiantuntijoina tuoteke..

KONSULTOINTIPALVELUJA

5. 

Lloyd´s Register Quality Assurance

HELSINKI

Puh. 020 791 8350
Faksi 020 791 8301
Toimintajärjestelmien sertifiointipalvelut: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Toimintajärjestelmiin liittyvät koulutuspalvelut. - Lloyd's Register Quality Assurance Ltd (LRQA) on osa Lloyd's Re..

KONSULTOINTIPALVELUJA

6. 

Lakiasiaintoimisto Johanna Karkia Oy

HELSINKI

Puh. (09) 321 8821
AMMATTITAITOINEN LAKITOIMISTO HELSINGISSÄ Lakiasiaintoimisto Johanna Karkia on hoitanut useita oikeudellisia toimeksiantoja tuhansille tyytyväisille asiakkaille vuodesta 2004 lähtien. Toimiston arvoj..

KONSULTOINTIPALVELUJA
KOULUTUSTA
YRITYSPALVELUJA

7. 

Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy

KUOPIO

Puh. 0207 211 400
Faksi 0207 211 401
8. 

Leadership for Improved Profitability - LIP Oy

HELSINKI

Puh. 040 544 1581
Faksi (09) 684 7050
9. 

Rakentamisen konsultointipalvelut Laamanen Oy

VANTAA

Puh. 050 301 2978

RAKENNUSLIIKKEITÄ

10. 

Työnohjaus- ja konsultointipalvelut Nykkeli

TURKU

11. 

IBM Business Consulting Services

HELSINKI

Puh. (09) 459 1
Faksi (09) 459 2255

KONSULTOINTIPALVELUJA

12. 

Konsultointipalvelu Malminen Paula Tmi

TAMPERE

Puh. (03) 225 6370

KONSULTOINTIPALVELUJA

13. 

Posit Konsultointipalvelu Ky

ORIMATTILA

Puh. (03) 777 8071
Puh. 040 583 4111

KONSULTOINTIPALVELUJA

14. 

KL-Konsultointipalvelu Oy

ESPOO

Puh. 040 588 0903
Puh. 040 735 7171
Faksi (09) 863 2243

KONSULTOINTIPALVELUJA

15. 

2T-Konsultit Oy

VANTAA

Puh. (09) 851 1255
Faksi (09) 8517 0169

KONSULTOINTIPALVELUJA

16. 

A & A Active Oy

PINSIÖ

Puh. 050 518 6886
Faksi (06) 361 2391

KONSULTOINTIPALVELUJA

17. 

AEB Konsult

MARIEHAMN

Puh. 0457 342 1147

KONSULTOINTIPALVELUJA

18. 

AK Innotech Oy

LAHELA

Puh. (09) 273 2402
Puh. 050 574 7247
Faksi (09) 2586 2710

KONSULTOINTIPALVELUJA

19. 

Aktiko

HELSINKI

Puh. 040 501 0425

KONSULTOINTIPALVELUJA

20. 

A-Law And Quality Oy

ESPOO

Puh. 0400 437 038
Faksi (09) 813 6724

KONSULTOINTIPALVELUJA

21. 

Ambur Group Oy

ESPOO

Puh. 044 962 8703

KONSULTOINTIPALVELUJA

22. 

Aqua Vita Consulting

MUURAME

Puh. 050 387 6667

KONSULTOINTIPALVELUJA

23. 

Arkkitehtitoimisto Östberg Taisto

HELSINKI

Puh. 0400 313 698

KONSULTOINTIPALVELUJA

24. 

Arton Apu ja Neuvo Tmi

MIKKELI

Puh. (015) 178 100
Puh. 0400 751 444

KONSULTOINTIPALVELUJA

25. 

Avainhenkilöt Oy

KUOPIO

Puh. (017) 263 3118

KONSULTOINTIPALVELUJA

26. 

Baltic Maritime Consulting Ab

MARIEHAMN

Puh. (018) 176 51
Puh. 0400 229 306
Faksi (018) 177 51

KONSULTOINTIPALVELUJA

27. 

BCD - Business Concept Development Oy

ESPOO

Puh. 0400 435 873
Faksi (09) 4124 7950

KONSULTOINTIPALVELUJA

28. 

Bioinno PaTu Oy

ENO

Puh. (013) 761 832

KONSULTOINTIPALVELUJA

29. 

CAG-Corporate Advisor Group Oy

HELSINKI

Puh. (09) 476 4600
Faksi (09) 4764 6601

KONSULTOINTIPALVELUJA

30. 

CE-Consulting

HYVINKÄÄ

Puh. 040 543 2009

KONSULTOINTIPALVELUJA

31. 

Chimeric Studios Öb

NYKARLEBY

Puh. 040 537 3305

KONSULTOINTIPALVELUJA

32. 

Constrictor Kb

JAKOBSTAD

Puh. (06) 781 4414
Puh. 040 525 7538
Faksi (06) 781 4444

KONSULTOINTIPALVELUJA

33. 

CTAP Oy

HELSINKI

Puh. (09) 477 5775
Puh. 0400 601 116
Faksi (09) 477 5770

KONSULTOINTIPALVELUJA

34. 

Demonen Oy

RIIHIMÄKI

Puh. (019) 721 750
Puh. 0400 788 058
Faksi (019) 721 750

KONSULTOINTIPALVELUJA

35. 

Design By HaoKi

TAMPERE

Puh. 0400 722 128

KONSULTOINTIPALVELUJA

36. 

Det Norske Veritas Oy Ab

MUSTASAARI

Puh. (06) 322 9290
Faksi (06) 322 9292

KONSULTOINTIPALVELUJA

37. 

Det Norske Veritas Oy Ab

TAMPERE

Puh. (03) 254 5800
Faksi (03) 254 5823

KONSULTOINTIPALVELUJA

38. 

Det Norske Veritas Oy Ab

TURKU

Puh. (02) 273 7200
Faksi (02) 251 7310

KONSULTOINTIPALVELUJA

39. 

Det Norske Veritas Oy Ab

OULU

Puh. (08) 312 5815
Faksi (08) 312 5818

KONSULTOINTIPALVELUJA

40. 

Done Transformation Oy

HELSINKI

Puh. (09) 612 6610
Faksi (09) 6126 6126

KONSULTOINTIPALVELUJA

41. 

Doveca Consulting Oy

HELSINKI

Puh. 0400 813 691
Faksi (09) 3434 3188

KONSULTOINTIPALVELUJA

42. 

Dreacon

KEMPELE

Puh. (08) 345 836
Puh. 040 507 6549
Faksi (08) 345 838

KONSULTOINTIPALVELUJA

43. 

Easy24hLiving Oy

SAVONLINNA

Puh. 044 765 0262
Faksi (015) 536 668

KONSULTOINTIPALVELUJA

44. 

E&B Life Oy

KOKKOLA

Puh. 0400 369 352

KONSULTOINTIPALVELUJA

45. 

Eeva Niskavaara Consulting Oy

KÄRJENNIEMI

Puh. 0400 494 138

KONSULTOINTIPALVELUJA

46. 

Effectum Franchise Consulting

HELSINKI

Puh. (09) 2530 0667
Faksi (09) 685 3300

KONSULTOINTIPALVELUJA

47. 

Ehnholm Consulting Oy Ab

ESPOO

Puh. 050 368 4768

KONSULTOINTIPALVELUJA

48. 

EJK-Consulting Oy

ESPOO

Puh. 040 588 6870

KONSULTOINTIPALVELUJA

49. 

Elfving Jan-Erik Fma

VAASA

Puh. (06) 321 2102
Faksi (06) 321 2106

KONSULTOINTIPALVELUJA

50. 

Elintarviketeollisuuden Laadunhallinta Milktek Oy

HELSINKI

Puh. (09) 726 0712
Faksi (09) 726 0713

KONSULTOINTIPALVELUJA

Tulokset 1 - 50 | Sivu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Järjestä hakuarvon | nimen | paikkakunnan | toimialan | tietomäärän mukaan

Tilauspuusepäntyöt, messurakentaminen - Messurakenne Oy
Kokkoma Oy - Ruiskubetonointi- ja injektointityöt, H&H Group - Kokonaisvaltaiset rakennuspalvelut
Malmbergs - Sähkötarvikkeiden verkkokauppa
Lue lisää
(1/12)
laatujärjestelmä sertifiointi työterveys ympäristöjärjestelmä helsinki byggfakta crm-järjestelmä faktanetlive first index markkinatiedot markkinatutkimukset myyntikohteet myyntikontaktit oikeat osoitteet osoitepalvelut projektikohteet projektiuutiset rakenna oikein rakennusfakta rakennusfaktahaku rakennushankkeet rakennusprojektit rakennustiedot rakennustietopalveluyritys rakennustutka rpt rakennusalan projektitiedosto rpthaku salesleads spaces spaces home teollisuusnyt yritysinvestoinnit aerosolit arkisto auditointi eu lainsäädäntö ilmansuojelu iso 14001 iso 9001 joustava jätteiden käsittely kaasut kehityshanke kemikaalilait konsultointi koulutuspalvelut kuljetus laadun hallinta lain velvoite lainsäädännönseurantapalvelu lainsäädäntö lakiseuranta meluntorjunta metsänhoito muu työlainsäädäntö määräys nestekaasut ohsas 18001 palavat nesteet pelastustoiminta rakentaminen räjähteet sisäiset auditoinnit suojauskemikaalit säädös taloushallinto terveydenhoito tietojärjestelmä ttt-järjestelmä tukes tukipalvelut tuotteet turvallisuusjärjestelmä turvallisuusstandardi työsuojelu työterveysjärjestelmä työturvallisuusriski vaatimusten täyttymisen arvioinnit vartiointi vesien suojelu viranomaisohjeet ydinenergia ydinsäteily ympäristökatselmus ympäristön suojelu ympäristönäkökohtien ympäristösertifikaatti ympäristöstandardi asennusvalvonta atk-suunnittelu dokumentointi keskijännitejakelujärjestelmät käytönjohtajapalvelut helsinki puhtaaksipiirtämis- ja dokumentointipalvelut rakennuttamistehtävät sähköalan konsultointi sähköalan konsultointia helsinki sähköalan turvallisuussuunnittelua helsinki sähköinsinööritoimistoja sähköjärjestelmät sähkösuunnittelu sähkösuunnittelua uusimaa sähkötekninen suunnittelu telejärjestelmät tietoverkkojen suunnittelua helsinki tietoverkkosuunnittelu uusimaa valaistussuunnittelu valaistussuunnittelu helsinki ups-järjestelmät helsinki valaistussuunnittelua helsinki varavoimajärjestelmät uusimaa avaruustekniikka elektroniikan luotettavuus käyttövarmuusanalyysit käyttövarmuussuunnittelu lcc-analyysi luotettavuusmallit luotettavuusparametrit. vika-analyysi luotettavuussuunnitelmat mtbf-laskenta ohjelmistojen luotettavuusanalyysit pa pelastussuunnitelmat periaateasiakirjat prosessien riskienhallintasuunnitelmat qa riskianalyysi riskianalyysit sevesopäivitykset riskien arvioinnit riskienhallintasuunnitelmat riskikartoitukset riskin hallinta turvallisuusselvitykset turvallisuussuunnitelmat vaaranarvioinnit vaikutusanalyysi vika-analyysit arviointipalvelut auditointikoulutus ce-merkintä laadunhallinta työturvallisuus ympäristönhallinta asiakirjojen laatiminen asiakkaan edustaminen osituksessa asiakkaan edustaminen perinnönjaossa asiakkaan edustaminen pesänselvityksessä asianajaja asioiminen viranomaisten kanssa asuntokauppa asuntokauppa-asiat avioehto avioero espoo huoneen vuokra-asia huoneen vuokra-asiat juristi kauniainen konkurssi lakiasiaintoimisto lakiasianajotoimisto lakimies lakipalvelut liiketoiminta-asia liiketoiminta-asiat oikeudellinen neuvonta oikeudenkäynnit osakekauppa osakekauppa-asia ositus osituskirjan laatiminen perinnöt perintöasiat perintöoikeus pesänjakaja pesänjako rakennuslupa-asiat -verovalitukset riita-asia riita-asiat rikosoikeus talousrikos talousrikosasiat testamentin laatiminen testamentit testamentti työoikeudelliset asiat työoikeus ulosotto vahingonkorvaus vantaa varatuomari velkasaneeraus velkoomusasia velkoomusasiat ympäristölupa-asiat yrityskauppa yrityskauppa-asia yrityssaneeraus
Kiinteistötarkastukset ja tärinämittauksetthyssenkrupp - Alumiinin ammattilainen