Toimiala rajataan otsikkoon Laivojen kunnossapitopalveluja . Toimialalla löytyi 73 yritystä.

Rakentamisen näkymät ja elvytysrahojen käyttö

Rakentamisen näkymät lähivuosille ovat parantuneet aiemmista kauhuskenaarioista. Valtion elvytysrahat ja taloudellisen taantuman hidastuminen ovat tehneet hyvää rakennusalalle. Isännöintiliiton tekemästä kyselystä selviää, että etenkin pieniin, alle 100 000 euron hintaisiin remontteihin on jopa vaikea saada työvoimaa. Vaikka taantuma on jo taittunut, sen vaikutukset näkyvät vielä rakennusalalla. Euroopassa rakennettiin viime vuonna 2,4 miljoonaa asuntoa. Tänä vuonna valmistuu noin 1,7 miljoonaa asuntoa ja ensi vuonna 1,5 miljoonaa.

Euroopan rakentamisen näkymät heikentyivät vuoden 2008 lopusta. Ennustettiin, että rakentaminen vähenee 7,5 % vuoden 2009 aikana, kun vähennysennuste vielä joulukuussa oli alle 4 %. Euroconstructin, Euroopan rakennussuhdanteiden ennustamiseen erikoistuneiden tutkimuslaitosten verkoston mukaan lasku jatkuu vielä vuoteen 2011 saakka. Samalla se tarkoittaa noin parin miljoonan työpaikan vähentämistä rakennustyömailta, rakennusyhtiöiltä, rakennustuoteteollisuudesta ja alan palveluista. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ainakin Suomessa työttöminä on puolet vähemmän kuin ennustettu.

Arvion mukaan voimakkaimmin rakentamisen romahdus näkyy toimitilarakentamisessa. Sen odotetaan supistuvan kuluvan ja kahden seuraavan vuoden aikana yhteensä 20 %.

Asuinrakentaminen

Talonrakennusala kärsii myös taloudellisesta taantumasta, vaikkakin tontteja on mennyt nyt paremmin kaupaksi kuin vuosiin. Asuinrakentamisessa heikoimmat näkymät ovat uusien asuntojen rakentamisessa, jonka uskotaan vähentyvän 20 prosenttia. Euroconstruct-konferenssissa asuntorakentamisen näkymiä esitellyt Annette Hughes näki myönteisenä viime kuukausina tapahtuneen kuluttajien luottamuksen kasvun tulevaisuutta kohtaan. Tämä näkyy asunto- ja kiinteistömarkkinoilla. Lainaa on harkittu ehkä pitkään ja nyt asuntojen hintojen ollessa alhaalla, monet tekevät isoja ostoksia. Talonrakennusta suunniteltaessa nyt kiinnitetään erityisesti huomiota energian säästöön. Tällöin keskeiseksi rakentamisen lähtökohdaksi nousee kestävä kehitys. Se näkyy arjessa eri hankinnoissa: mm. lämpöikkunat, lämpölasit, energiaikkunat ja parvekelasitus.

Uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen

Tilastokeskuksen mukaan uudisrakentamisen määrä supistui Suomessa 28 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Uudisrakentamisella tarkoitetaan rakentamista, jota varten pitää hakee rakennuslupa, ja jonka tuloksen syntyy uusi rakennus tai uutta tilaa jo olemassa olevan rakennuksen yhteyteen. Laajennusrakentaminen on Suomessa hyvin tyypillistä.

Myös korjausrakentaminen on vähentynyt viime vuodesta, mutta tutkimusten mukaan siihen suhtaudutaan nyt aikaisempaa myönteisemmin. Korjausrakentaminen tarkoittaa laajaa yhdellä kertaa tapahtuvaa korjaamista. Se tarkoittaa myös laitteiden ja rakenteiden kunnossapitoa. Korjausrakentaminen voi tarkoittaa esim. hissin asennusta, homekoulun korjausta tai ikkunasaneerausta. Ennen saneerausta kannattaa tarkistaa myös muuten asunnon kunto, jos se yhtään epäilyttää - homemittaukset, hometutkimukset, homevauriomittaukset, kuntotutkimukset ja vaurioselvitykset. Saneerauksen yhteydessä on useimmiten helppo hoitaa samalla kosteuskorjaukset ja desinfioinnit.

Toimitilarakentaminen

Kiinteistökauppa on vähentynyt runsaasti koko Euroopan tasolla taantuman myötä ja myös tyhjien toimitilojen määrä on kasvanut. Yleinen tendenssi on lisäksi se, että yritykset pienentävät tilojaan. Tyhjät toimitilat antavat markkinoille selvää viestiä siitä, että toimitilarakentamista ei kannata nyt tehdä. Onkin ennustettu, että toimitilarakentaminen tulee supistumaan 20 %. Kolmen viimeisen vuoden aikana Suomi on rakentanut suhteessa eniten toimitiloja koko Euroopassa.

Elvytystoimenpiteet

Elvytystoimien tarkoituksena on ollut pitää rakennustoimintaa ja alan työllisyystilannetta yllä. Elvytystoimet ovat osoittautuneet tehokkaiksi, sillä valtion rahoittamia asuntoja rakennetaan tänä vuonna kolminkertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Ensi vuodelle on budjetoitu myös kolminkertainen määrä eli 12 000 asuntoa. Myös asuntojen korjausrakentaminen on lisääntymässä selvästi ja rakentamisen resursseja on siirretty uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen. Valtio on esimerkiksi aloittanut ohjelman, jossa se myöntää 10 prosentin avustuksen korjausrakentamishankkeisiin, jotka käynnistyvät kuluvan vuoden aikana.

Asuntoministeri Jan Vapaavuori on tyytyväinen siihen, miten valtion elvytystoimet ovat pienentäneet asuntotuotannon romahdusta. Vaikka vapaarahoitteinen asuntotuotanto on vähentynyt 46 prosenttia, valtion asuntotuotannolla on pystytty täyttämään 70 prosenttia vajeesta. Elvytystoimilla on näin onnistuttu ehkäisemään työttömyyden lisääntymistä. Korjausrakentamisen elvytystoimien taustalla on ollut lisäksi uusien ja nykyisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen EU:n päästö- ja energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi. Rakennusalan investoinnit kannattaa nyt kiinnittää tutkimus- ja kehittämispalveluihin, joilla saadaan parannettua alan kilpailukykyä sekä synnyttämään uusia laatua ja tehokkuutta parantavia ratkaisuja. Esim. EU-tuki on tarkoitettu rakennuksille, joissa energiatehokkuus on korkea. EU:n toive on, että vuonna 2019 kaikki eurooppalaiset rakennukset tuottavat paikan päällä kulutuksensa verran energiaa.

Lähteet:
Rakennusteollisuus RT ry
Suomen Kiinteistölehti
Rakennustaito
Rakennuslehti
Tilastokeskus
Taloussanomat
www.ymparisto.fi

Tulokset 1 - 50 | Sivu 1 2

Järjestä hakuarvon | nimen | paikkakunnan | toimialan | tietomäärän mukaan

1. 

Pesupalvelu Hans Langh Oy

PIIKKIÖ

Puh. (02) 477 9400
Faksi (02) 479 6222
Pesupalvelu Hans Langhilla on yli 40 vuoden kokemus teollisuuden ja merenkulun puhdistustöiden osaajana. Vuosien aikana olemme kehittäneet yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ainutlaatuisia ratkaisuja p..

ASBESTISANEERAUSTA
KORKEAPAINEPESUA JA KUIVAIMUTÖITÄ
LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA..

http://www.langh.fi
2. 

Western Shipyard Oy Ltd

TEIJO

Puh. (02) 736 6050
Puh. 0400 527 460
Olemme sataprosenttisesti kotimaisessa omistuksessa oleva APX-Metalli Oy:n tytäryhtiö. Emoyhtiön erikoisosaaminen teräs- ja alumiinituotteissa, hitsatuissa rakenteissa, asennus – ja korjaustöissä, sek..

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

3. 

Alandia Engineering Ab Oy

MARIEHAMN

Puh. 020 743 1670
Faksi (018) 170 78

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

4. 

Baltic Ship Safe Oy

NAUVO

Puh. 050 591 2569

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA
VARTIOINTIPALVELUJA

5. 

Pöytyän koneasennus

KYRÖ

Puh. 050 356 0168

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA
MAARAKENNUSKONEITA JA MAANSIIRTOKONEITA JA KONEIDEN OSIA

6. 

Turun Transtek Oy Ab

TURKU

Puh. (02) 439 9609
Faksi (02) 439 9609

JÄTEHUOLTOA JA JÄTEHUOLTOLAITTEITA
LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

7. 

Algots Varv Ab

MARIEHAMN

Puh. (018) 211 22
Puh. 050 313 4630
Faksi (018) 228 82

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

8. 

Baltic Ship Recycling Ltd

KORPPOO

Puh. (02) 464 6166
Faksi (02) 464 6166

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

9. 

Barcoplan

HELSINKI

Puh. (09) 672 150
Puh. 0400 603 462
Faksi (09) 672 150

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

10. 

Epi-group Oy

TAMPERE

Puh. 040 585 9757
Faksi 042 5859757

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

11. 

Finnish Shipbuilding Consultant Oy Ab-Fsc

HELSINKI

Puh. (09) 7001 7371
Faksi (09) 7001 7373

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

12. 

Finnish Shipbuilding Surveyors-Fiss Oy

HELSINKI

Puh. (09) 7001 7372
Faksi (09) 7001 7373

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

13. 

Grönroos & Leino Oy

TURKU

Puh. (02) 239 2334
Faksi (02) 239 2114

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

14. 

Inter Marine Oy

KOTKA

Puh. (05) 225 2500
Faksi (05) 225 2514

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

15. 

Jap-Metalli Oy

MÄNTSÄLÄ

Puh. (019) 687 3482
Faksi (019) 687 3482

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

16. 

JKL-Technology Oy

LAITILA

Puh. (02) 851 660
Puh. 040 511 2482
Faksi (02) 851 670

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

17. 

JPY Asennus Oy

LOIMAA

Puh. (02) 762 1009
Puh. 0400 771 895
Faksi (02) 762 1009

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

18. 

Jusa Remontti Tmi

TURKU

Puh. 0500 785 044
Faksi (02) 244 9777

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

19. 

Kerman Telakka

KERMA

Puh. (017) 566 104

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

20. 

Keson Telakka

NAUVO

Puh. 050 591 2569
Faksi (02) 465 1737

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

21. 

Korjaus Kolu Tmi

INKOO

Puh. (09) 221 5821

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

22. 

Korjus Risto Oy

ESPOO

Puh. 040 588 5997

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

23. 

Kotkan Laivatarvike Oy

KOTKA

Puh. (05) 214 110
Faksi (05) 214 110

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

24. 

Laiva ja Kone Airaksinen Oy

ILMARINEN

Puh. (02) 487 2680
Faksi (02) 487 2680

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

25. 

Laivakone Oy

HELSINKI

Puh. (09) 294 4207
Puh. 0400 501 763
Faksi (09) 294 4207

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

26. 

Loipart Oy

EURA

Puh. (02) 838 2800
Faksi (02) 865 1516

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

27. 

Marinsmeden Jim Tackman

SIPOO

Puh. 045 230 1717

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

28. 

Maskin Import Ab

MARIEHAMN

Puh. (018) 232 00
Faksi (018) 230 66

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

29. 

Materha Oy

NAANTALI

Puh. 040 500 8410

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

30. 

Mc-Power Ltd Oy

PORVOO

Puh. 0400 702 861
Faksi (019) 584 027

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

31. 

Paraisten Telakka Oy

PARAINEN

Puh. (02) 458 7917
Faksi (02) 458 7917

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

32. 

Raision Laivatyö Oy

MASKU

Puh. (02) 439 6500
Puh. 0400 827 698
Faksi (02) 432 7441

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

33. 

Rauman Ranta-Sähkö Oy

RAUMA

Puh. (02) 822 1820
Puh. 0400 831 864
Faksi (02) 822 1802

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

34. 

Southwest Service

UUSIKAUPUNKI

Puh. 0500 911 345

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

35. 

SSP-Stainles Steel Production Oy

SÄKYLÄ

Puh. (02) 867 0087
Puh. 0500 595 019

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

36. 

Steel Motor Oy

TURKU

Puh. (02) 473 1262
Faksi (02) 473 1261

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

37. 

Steertec Ky

TIUTINEN

Puh. 0400 599 899
Faksi (05) 260 3029

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

38. 

Suunnittelutoimisto Hölttä & Lahtinen

LAHTI

Puh. (03) 782 7616
Puh. 040 569 1552
Faksi (03) 734 3441

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

39. 

Thermocon Oy Element

KAUHAJOKI AS

Puh. (06) 232 1707
Faksi (06) 232 1741

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

40. 

Ukiair

UUSIKAUPUNKI

Puh. 0500 906 345

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

41. 

Uwan Ab

MARIEHAMN

Puh. (018) 136 69

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

42. 

White S Oy

KOTKA

Puh. 0208 556 882

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

43. 

Wilenius Wood Works Ab

PUKARO

Puh. 040 765 2176

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

44. 

Wårdö El och Maskinteknik

VÅRDÖ

Puh. (018) 477 76
Puh. 040 596 4222

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

45. 

Matatec Services Oy Ab

TURKU

Puh. (02) 250 1852
Puh. 040 503 4003
Faksi (02) 250 1853

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

46. 

Valrak Oy

KALLIOLA

Puh. 0400 496 385

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

47. 

Service Champions Oy

TURKU

Puh. (02) 239 0628
Puh. 050 558 0431
Faksi (02) 239 0629

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

48. 

Navitrade Ab

MARIEHAMN

Puh. (018) 158 00
Faksi (018) 158 38

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

49. 

Delphos International Oy

TURKU

Puh. 0400 523 343
Faksi (02) 235 5554

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

50. 

Suomen Pikahuolto Oy

PUTKILAHTI

Puh. (014) 825 211
Faksi (014) 825 220

LAIVOJEN KUNNOSSAPITOPALVELUJA

Tulokset 1 - 50 | Sivu 1 2

Järjestä hakuarvon | nimen | paikkakunnan | toimialan | tietomäärän mukaan

Tilauspuusepäntyöt, messurakentaminen - Messurakenne Oy
Ammattityökalut - KTP-Tools Oy
Smart Original - työvaatteet
Soraliike Lehtovaara Oy - Maa-ainesten jalostus ja myynti
Myyntikoulutus aktiiviseen henkilökohtaiseen myyntityöhön
Lue lisää
(1/6)
alakattojen pesu alakattojen pesu helsinki alakattojen pesu tampere alakattojen pesu turku alapohjan pesu asbestin poisto asbestinpurku asbestisaneeraus asbestityöt asbestitöitä imuauto helsinki imuauto tampere imuautot helsinki imuautot tampere imuautot turku imuautoturku imutyöt paalutustyömailla jvt jälkivahinkojen torjuntatyöt jätteenkäsittely konehuoneen pesu konekuilun pesu korkeapainepesu helsinki korkeapainepesu tampere korkeapainepesu turku korkeapainepesut korsteenien pesut laivan kylkien pesut laivojen pesua lastitilojen puhdistus maalinpoisto vedellä pilssien puhdistus pinnoitteiden poisto prosessilinjojen puhdistus putkistohuuhtelu putkistojen huuhtelu putkistojen kuvaus putkistokuvaus pölynpoisto tuotantotiloista rappausten poisto sailiöiden pesu suurtehoimuroinnit suurtehoimurointi helsinki suurtehoimurointi tampere suurtehoimurointi turku säiliöiden pesut säiliöiden puhdistukset säiliöiden puhdistus säiliökontit säiliökontti säiliön pesu säiliön pesut säiliön puhdistus helsinki säiliön puhdistus tampere säiliön puhdistus turku säiliöpuhdistukset tankkien puhdistus tankkien tyhjennys tankkikontit tankkikontti teollisuuspuhdistus tuotantolinjojen puhdistus uhp-korkeapainepesut uhp-korkeapainepesut helsinki uhp-korkeapainepesut tampere uhp-korkeapainepesut turku vaarallisten aineiden käsittely välipohjan pesu välipohjan pesu helsinki välipohjan pesu tampere välipohjan pesu turku välipohjien imurointi yläkattojen pesu yläkattojen pesu helsinki yläkattojen pesu tampere yläkattojen pesu turku yläpohjan pesu öljyinen jäte öljyisten vesien käsittely öljyjätteen kerääminen öljyjätteen käsittely öljyn kierrättäminen öljyntorjunta öljyvahinkojen siivous apx konepajahalli konetyöt konversioprojektit kuivatelakasta laivajärjestelmien asennustyöt laivojen peruskorjaustyöt lounais-suomi pintakäsittelyt putkityöt salo sähkötyöt teijo telakoinnit terästyöt varsinais-suomi varustelulaituri
Ludialta kotisivut - Ota yhteyttä!thyssenkrupp - Alumiinin ammattilainen