EnerSa Oy Ltd Polyurethane Technology

TAIPALSAARI

 In English по-русски

Liiketoiminnan esittely

EnerSa Oy on polyuretaanialan asiantuntija- ja huoltopalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja.
EnerSa suunnittelee, valmistaa ja markkinoi polyuretaanin annostelu- ja valukoneita, polyuretaanipuristimia, sandwich-paneelipuristimia, muotteja, kokonaisia tuotantolinjoja.
Polyuretaaniteknologian vahva tuntemus sekä kolmenkymmenen vuoden kokemus laitesuunnittelusta ja -valmistuksesta mahdollistavat laaja-alaisen palvelun kaikille teollisuuden aloille, jotka käyttävät tuotannossaan polyuretaania.
EnerSa Polyurethane technology on mukana kaikkialla missä valmistetaan, suunnitellaan ja kehitetään erilaisia tuotteita polyuretaanista. EnerSa toteuttaa kone- ja laitesuunnittelun yhteistyössä asiakkaan kanssa. Yhteistyö kattaa myös polyuretaaniraaka-aineiden toimittamisen asiakkaillemme eri käyttötarkoituksia varten.
Huolehdimme myös toimittamiemme koneiden asennuksesta, huollosta ja ylläpidosta sekä käyttöhenkilöstön koulutuksesta.

EnerSa panostaa voimakkaasti tuotekehitykseen ja se on yksi EnerSan toiminnan lähtökohdista.
Tuotekehitys perustuu jatkuvaan alan teknologian ja toimintaympäristön seurantaan sekä asiakkaiden tarpeisiin. Erityisesti kiinnitämme huomiota koneiden ja laitteiden käytön ja huollon helppouteen sekä koneiden luotettavaan ja pitkäikäiseen toimintaan.

Yritys toimii myös Venäjällä ja Ukrainassa.
/img/c/736343.jpg

Tuotteet

- Polyuretaanin annostelukoneet, polyuretaanin valukoneet, polyuretaanikoneet, puristimet ja muotiti:
pehmeälle, kovalle,
integraali, RIM, Telene RIM ja elastomeeri-polyuretaaneille - Polyuretaanikoneet, pentaani
- Polyuretaanipuristimet ja Sandwich-paneeleitten valmistuslinjat:
rakennusten seinä-, ovi-, kylmähuone-ja kuorma-autojen kuljetustiloja varten.
- Lämpöeristeputkien ja niiden osien, lämpöeristyskourujen, lämpöeristelevyjen ja erilaisten kerroslevyjen valmistuslinjat.
- Sandwich-paneeleitten valmistuslinjat liimausteknologialla:
rakennusten seinä- ja kattopaneeleita, kuorma-autojen kuljetustilapaneeleita, jne. varten.
- Muut polyuretaanituotteiden valmistuslinjat sekä Sandwich-paneeleitten valmistuslinjat liimaus-teknologialla, joissa lämpöeristeenä käytetään joko polyuretaania, polistyreeniä, mineraalivillaa jne.
- Sahausyksiköt- ja linjat
- Asennuspolyuretaanin (pullovaahdon) valmistuslinjat jne.
- SIP-paneelit
* Lämpöeristepaneelit, SIP-paneelit


- Polyuretaani
- Polyuretaanikoneet - annostelu- ja valukoneet
- Muotit
- Muottipuristimet
- Muottiradat
- Raamitekniikka
- Sandwich-paneelipuristimet
- Tuotantolinjat
/img/c/726103.gif

Yhteystiedot

/img/c/726104.gif

Lisätiedot

Polyuretaani on käytännöllinen, lämpöä eristävä, edullinen, muotoutuva, monipuolinen, pehmeää ja se on myös kovaa. Polyuretaania on rakennuksissa, eristeputkissa, eristeissä, autoissa, veneissä, kengissä, urheiluvälineissä, huonekaluissa, koristelistoissa.

Polyuretaani on monessa mukana.Sitä on meidän jokapäiväisessä elämässämme kiinteästi mutta huomaamattomasti mukana. Kun tarvitsemme tuotteita jotka ovat pehmeitä, kovia, muotoutuvia, kestäviä sekä ulko- että sisätiloissa sekä pitävät lämmön tilan sisällä tai ulkopuolella, silloin kyseisten tuotteiden raaka-aine on Polyuretaani.
Polyuretaani (lyhenne PUR tai PU) on polymeeri. Polyuretaanin pääraaka-aineet ovat isosyanaatti, polyoli ja ponneaine. Lisäksi käytetään erilaisia apuaineita, joilla voidaan ohjata kemiallisen reaktion kulkua tai muunnella polyuretaanin ominaisuuksia.
Raaka-aineiden sekoittamisen jälkeen alkavassa kemiallisessa reaktiossa vapautuu lämpöä, jon-ka vaikutuksesta ponneaine kaasuuntuu ja seoksen tilavuus laajenee laadusta riippun 10-100 -kertaiseksi. Tuloksena on polyuretaanieriste, joka muodostuu pienistä kaasua tai ilmaa sisältä-vistä soluista.

Muodostuneen polyuretaanin ominaisuudet vaihtelevat valitun isosyanaatin ja polyolin mukaan. Polyuretaanin yleisin valmistusmuoto on vaahtomuovi, mutta myös vaahdottamattomalle polyuretaanille on useita käyttösovelluksia.
Polyuretaani tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet uusien tuotteiden valmistukseen – vain mielikuvitus on rajana. Polyuretaanista valmistettuja tuotteita on lähes kaikkialla: siitä valmistetaan muun muassa patjoja, istuimia ja jalkineiden pohjia. Polyuretaania ovat autojen pehmeät tai joustavat osat (esim. istuimet, ohjauspyörä). Kokonaan polyuretaania ovat jääkaappien ja pakastimien eristeet. Rullalautojen renkaat valmistetaan nykyään lähes aina polyuretaanista.
Polyuretaanieristeitä ovat eristelevyt, elementit, ruiskutettavat spray-polyuretaanieristeet ja ikkunoiden ja ovien tiivistämisessä käytettävät pulloista pursotettavat saumavaahdot. Tehdasvalmisteisissa elementeissä polyuretaanieriste on rakenteen osa, joka jäykistää kotelorakenteet tukevaksi rakennuselementiksi. Kaikista polyuretaanieristeistä käytetään yleisesti englanninkielistä nimitystä PU-insulation eli PU-eriste.
Kun polyuretaani ei ole vaahdotettuna solumuovina, siitä valmistetaan esimerkiksi holkkeja ja laakereita. Nykyisin se sopii myös kuitulujitteisten profiilien valmistukseen. Silloin työstömenetelmänä on suulakeveto eli pultruusio. Nämä profiilit korvaavat alumiinia ovien ja ikkunoiden karmeissa.
Polyuretaanin ominaisuudet:
Tunnusomaista polyuretaanille on erityisesti
hyvä lämmöneristävyys
suuri lujuus
terminen kestävyys
keveys
muodon pysyvyys.
lämmöneristyskyky
Polyuretaanin hyvä lämmöneristyskyky perustuu sen umpisolurakenteeseen sekä valmistusprosessin yhteydessä solujen sisään jäävään eristävään kaasuun. Polyuretaani kestää pinnoittamattakin hyvin kosteutta. Polyuretaanin puristuslujuus on 100...250 kPa valmistustavasta ja tilavuuspainosta riippuen ja vetolujuus 150...250 kPa. Lämmönkesto Polyuretaani kestää jatkuvasti noin –40 °C …+100 °C:n lämpötilaa ja hetkellisesti noin +250 °C:n lämpötilaa. Polyuretaani on palava rakennustarvike, joka ei sula palon yhteydessä eikä siitä tipu paloa levittäviä pisaroita. Polyuretaanin palamista voisi verrata lähinnä puun palamiseen. Polyuretaani on kemiallisesti hyvin kestävää. Se kestää liuottimia, joita esiintyy mm. pistehitsausaineissa, liimoissa, bitumiliuoksissa ja -tahnoissa, puunsuoja-aineissa ja tiivistysmassoissa. Polyuretaani ei mätäne, homehdu eikä pilaannu. Se on hajuton ja fysiologisesti haitaton. Kestävyysominaisuudet Polyuretaanituotteista on kokemusta käytännön rakenteissa yli 50:n vuoden ajalta. Polyuretaani ei aiheuta hyvin hoidetulla kaatopaikalla tai toimivassa polttolaitoksessa mitään erityisiä ongelmia. Lisätietoja rakennuspolyuretaanituotteiden elinkaarianalyysistä sekä muista ympäristövaikutuksista saa Suomen Muoviteollisuusliitto ry:n rakennuspolyuretaaniteollisuusjaostosta. Terveydelliset ominaisuudet Polyuretaani on hajuton eikä siitä vapaudu ihmisille tai elintarvikkeille haitallisia aineita.
/img/c/726105.gif

Hakusanat

polyuretaani, polyuretaanin annostelukoneet, polyuretaanin valukoneet, polyuretaani koneet, polyuretaanikoneet, polyuretaanikone, polyuretaanin työstökoneet, polyurethane machine, polyuretan maskin, polyurethane machines, polyuretan maskiner, poliuretan mashina, korkeapainekone, matalapainekone, elastomeerikone, polyuretaanipuristimia, polyuretaanielementti, polyuretaanipuristin, puristin, puristimia, sandwich-paneelipuristin, sandwich panel press, polyuretaanilinjat, annostelukone, annostelukoneet, polyuretaani linjat, vakuumipuristin, alipainepuristin, polyuretaanin tuotantolinja, tuotantolinja, polyuretaanin tuotantolinjat, tuotantolinjat, valmistuslinjat, muoviteollisuuden koneita, muoviteollisuuden koneet, kone, pu-koneet, sekoituspäät, sekoituspää, paneelit, sandwich-paneeli, sandwich panel, elementtejä, muovi, kumi, elastomeeri, rakennusteollisuus, huonekaluteollisuus, autoteollisuus, auto, huonekalu, pehmuste, eristeputki, kaukolämpöputki, eriste, polyuretaanieriste, polyuretaani eristeet, kaksi-komponentti, annostelukoneet, liimausmenetelmä, vaahdotusmenetelmä, eristepaneelit, eristepaneeli, eristelevyt, eristelevy, sandwich-paneelipuristimet, hydraulipuristimet, alipainepuristimet, vakuumipuristimet, liimauspuristimet, sekoituspäät, sahauslinjat, kaukolämpöputkilinjat, sprayeristys, pu, polyurethane, polyuretan, poliuretan, press, presses, sandwich panel presses, pu-lines, pu-linjat, pu-linjer, PUR, PU, PUR kone, PU kone, PUR-kone, PU-kone, Polyuretaani 2k liimauslaitteet, Polyuretaani 2k lannostelulaitteet, Polyuretaaniliiman 2k llevityslaitteet, Polyuretaani 2k vakuumipuristimet, Polyuretaani 2k tuotantolinjat, Polyuretaani 2k alipainepuristimet, Polyuretaani 2k liimauslaitteet Uusimaa, Pirkanmaa, Turku, Pohjanmaa, Oulu, Itä-Suomi, Jyväskylä, Klinkkeripaneelit, Klinkkeripaneelit - polyuretaani-eriste, Ovipaneelit - Sandwich-paneelit, Polyuretaani eristeiset sandwich-paneelit, Eristepaneelit, Kylmätilojen polyuretaani eristepaneelit, Pakastetilojen polyuretaani, eristepaneelit, Polyuretaanieristeet, polyuretaani Koristeosat, Sisustusosat polyuretaanista, koristeosat polyuretaanista, Kattojen polyuretaani keskuskoristeet, Koristelistat polyuretaanista, Klinkkeripaneelit, Klinkkeripaneelit - polyuretaani-eriste, Ovipaneelit - Sandwich-paneelit, Polyuretaani eristeiset sandwich-paneelit, Eristepaneelit, Kylmätilojen polyuretaani eristepaneelit, Pakastetilojen polyuretaani, eristepaneelit, Polyuretaanieristeet, polyuretaani Koristeosat, Sisustusosat polyuretaanista, koristeosat polyuretaanista, Kattojen polyuretaani keskuskoristeet, Klinkkeripaneelit, Klinkkeripaneelit - polyuretaani-eriste, Ovipaneelit - Sandwich-paneelit, Polyuretaani eristeiset sandwich-paneelit, Eristepaneelit, Kylmätilojen polyuretaani eristepaneelit, Pakastetilojen polyuretaani, eristepaneelit, Polyuretaanieristeet, polyuretaani Koristeosat, Sisustusosat polyuretaanista, koristeosat polyuretaanista, Kattojen polyuretaani keskuskoristeet, Polyuretaani Koristelistat, Koristelistat polyuretaanista, Polyuretaani Reunalistat, Polyuretaani Sohvarungot Polyuretaani Kylpyhuonetilojen kalusteet, Kaukolämpöelementit- ja osat – joissa eristeenä on polyuretaani Polyuretaani Eristekourut, Polyuretaani Putkikourueristeet, Polyuretaanieristekourut, Polyuretaani Kuormatilapaneelit, Polyuretaani Sandwich-paneelit, Polyuretaani Kylmäkuljetuspaneelit, Kylmä- ja pakastekuljetuskoppien sandwich-paneelit, Autoteollisuuden polyuretaaniosat, Polyuretaani Ohjauspyörät, Polyuretaani Kojetaulut, Polyuretaani istuimet, Polyuretaani Spoilerit, Polyuretaani Puskurit

Markkinapaikan ilmoitukset

Ilmoitettu
20.01.2021 13:36
Kategoria
Konsultointi

Enersa Oy, Polyuretaani 2k, Polyuretaani 2k liimauslaitteet Uusimaa, Pirkanmaa, Turku, Pohjanmaa, Oulu, Itä-Suomi, Jyväskylä

Polyuretaani 2k liimauslaitteet Uusimaa, Pirkanmaa, Turku, Pohjanmaa, Oulu, Itä-Suomi, Jyväskylä - Polyuretaani 2k liimauslaitteet - Polyure...

Kiinteistötarkastukset ja tärinämittauksetthyssenkrupp - Alumiinin ammattilainen