Rautavaaran kunta

RAUTAVAARA

Koulutie 1
PL 24
73901 RAUTAVAARA

Puh. (017) 688 511
Faksi (017) 688 5130
KAUPUNGIT JA KUNNAT

kaupungit, kunnat

Liiketoiminnan esittely

Rautavaara-Savotta: Sinisillä saloilla katsotaan luottavaisesti tulevaisuuteen

Rautavaaran kunta sijaitsee kolmen maakunnan Pohjois-Savon, Kainuun ja Pohjois-Karjalan yhtymäkohdassa. Kunnan historiaan ja nykypäivään ovat puumerkkinsä jättäneet niin savolaiset, kainuulaiset kuin karjalaisetkin. Eniten kuitenkin savolaiset.
Maaseutuvaltainen Rautavaaran kunta on joutunut voimakkaan rakennemuutoksen kouriin, mutta aktiivisen elinkeinopolitiikan avulla tilalle on haettu ja haetaan koko ajan korvaavia työpaikkoja. Aikaisemmat pääelinkeinot, maa- ja metsätalous ovat koneellistumisen myötä menettäneet paljon työpaikkojaan.
Rautavaaran, samoin kuin muidenkin Suomen kuntien, suurimpiin haasteisiin kuuluvat ikääntyminen ja sairastavuus, muuttoliike, työvoiman saanti, kunta-alan henkilöstön eläköityminen, koulutus ja osaaminen, rakenteet, talous ja globalisaatio.
Tulevaisuus ei ole kuitenkaan pelkästään uhka, vaan myös mahdollisuuksia on paljon.
Rautavaara-Savotta käynnistyi maaliskuussa 2011 ja Kuntastrategia 2025:n asiakirjaan sitoutumista. Yhteisenä päämääränä on säilyttää Rautavaaran kunta itsenäisenä. Yhteistyön avulla on mahdollista tuottaa tehokkaasti laadukkaita palveluja myös tulevaisuudessa. Resursseja on olemassa. Kansanomaisesti sanottuna jauhoja on riittävästi ja ne ovat hyvälaatuisia.
Kuntalaisten ja eri järjestöjen yhteistyöllä on erityisen suuri merkitys nyt, kun väestö vähenee ja valtion säästötoimet purevat.

Kunta kehittää elinkeinojaan

Luontaisia kunnan elinkeinopolitiikan painopisteitä ovat mm. luontomatkailu ja ohjelmapalvelut; Tiilikkajärven kansallispuisto, Metsäkartano, ulkoilureitit ja moottorikelkkailureitit, Kiparin näkö-alapaikka, hyvinvointipalvelut, metsien talous- ja virkistyskäyttö. Kunta panostaa vanhojen yritysten kehittämiseen ja uusien yritysten perustamiseen sekä varautuu lähialueen kaivoshankkeisiin.
Korvaavien työpaikkojen luomiseksi on hyödynnetty muun muassa EU:n rahoitusohjelmia ja rakennerahastoja. Luontaisia elinkeinopolitiikan painopisteitä ovat luontomatkailu ja ohjelmapalvelut. Kunta panostaa niin toimivien yritysten kehittämiseen kuin uusien yritysten perustamiseenkin. Myös lähialueen kaivoshankkeisiin varaudutaan.

Kunnasta löytyy hyvät peruspalvelut ja vapaa-aikapalvelut

Olemme rakentaneet kattavat ja toimivat peruspalvelut. Peruskoulun lisäksi on oma lukio. Kunnassa toimii oma terveyskeskus, päivähoitopaikka tarjotaan jokaiselle tarvitsevalle.
Vanhushuoltoon ja asumispalveluihin panostetaan lippulaivana palvelutalo Lepola. Liikuntaa varten on urheilukenttä, kuntorata, monitoimihalli ja kaksi kunto- ja liikuntasalia. Kunnassa sijaitseva Rautavaaran ilmailukeskus tarjoaa purjelentäjille muista valtakunnallisesti merkittävistä harrasteilmailu-keskuksista poiketen vapaan ilmatilan. Lisäksi kunnassa toimii aktiivisesti Rautavaaran Nuorisosirkus ja kesäteatteri tarjoten elämyksiä ja onnistumisia kaikille.

Rautavaara Suomen ensimmäinen laajakaistakunta

Piskuinen Rautavaaran laajakaistakunta on tehnyt monin tavoin valokuituhistoriaa. Kunta on Suomen ensimmäinen laajakaistakunta.

Kaikessa kunnan kehittämistyössä kannattaa huomioida nopean (100 Mbit/s) laajakaistan ja uuden mobiiliteknologian antamat mahdollisuudet. Laajakaistayhteys on nykykodissa yhtä tärkeä perus-toiminto kuin lämmitys, sähkö ja vesijohtoverkosto. Sen avulla voi sijainnista riippumatta olla yhteydessä mihin maailmankolkkaan tahansa ja käyttää jatkuvasti erilaisia palveluita. Laajakaistaan investointi on nostanut kiinteistöjen arvoja.

Verkkopalvelut kiinnostavat kuntalaisia, koska toimintavarma internetyhteys tuo turvallisuutta ja kaikki palvelut maaseudulle. Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta (RTVO) on kaivattanut valokaapelia maahan vinhaa vauhtia. Kunta on jaettu viiteen (5) hankealueeseen ja rakentaminen pyritään saamaan koko kunnan osalta päätökseen vuonna 2014.
Kunnassa on nyt käynnissä viisi hankealuetta, jotka kaikki ovat menossa eteenpäin.
Toimivat verkkoyhteydet ovat elintärkeitä esimerkiksi palvelutuotannon ja matkailun kannalta.

Tuulivoimassa löytyy

Työllisyyden ja elinkeinojen kannalta kuntaa kiinnostaa myös tuulivoimavaihekaavan kehittäminen Maaselänmäen-Pitkämäen alueilla sekä energiakaavan laatiminen Paljakan alueelle. Energiakaavassa tulee ottaa mukaan tuulivoima, maalämpö, aurinkoenergia sekä kotimainen puuenergia hake.

Uudet asukkaat ja yrittäjät tervetulleita

Vapaa-ajan asukkaille tarjoamme tontteja ja omakotitalorakentajille sekä pientalorakentajille löytyy kaavoitettuja järvenrantatontteja ja ne ovat kunnallistekniikan piirissä.
Kunta tarjoaa kauniin ja jylhän luonnon, turvallisen asumisympäristön, hyvät peruspalvelut ja monipuoliset vapaa-ajanpalvelut.

Tervetuloa Rautavaaran laajakaistakuntaan – asumaan, yrittämään ja kokemaan elämyksiä.

Pienkunta on ihmistä lähellä.
Kaikista näistä vielä lisäinfoa: www.rautavaara.fi , mutta mikään ei voita käyntiä paikanpäällä!
/img/c/721403.jpg

Palvelut


Kunnan nopea päätöksenteko elinkeinoasioissa
Pienen paikan joustavuus ja kaavoitusvalmius
Kunnan hyvät peruspalvelut perheille
Asuntojen edullinen hintataso ja hyvä tonttitarjonta
Monitoimitalon maksuton käyttö kuntalaisille
Luonnonläheinen asumisympäristö
Maan kattavin laajakaistaverkko koko kunnan alueella
Uusiutuva bioenergia ja edullinen aluelämpö

Yhteystiedot

Tonttiasiat Kunnaninsinööri Jorma Berg
puh. (017) 688 5215
GSM 040 860 8151

Lisätiedot

Kirkonkylässä Jokisuuniemen omakotitonttialueella on myynnissä omarantaisia tontteja.
Rakennustontti eurolla, Rautavaaran kunta myy yhden euron hintaan rakennustontteja kirkonkylän rakennuskaava-alueelta. Tonttien koko on noin 1 000 m2 ja ne on lohkottu itsenäisiksi tiloiksi.

Omarantaiset vapaa-ajan tontit, Hiekkahäikän alue, RAUTAVAARA
Rautavaaran kunnan kaavoittamat tontit muodostuvat Hiekkahäikän kortteleista 1-9, johon on saatu 9 omarantaista loma-asuntoa.
Alueen pinta-ala on 35,3 ha ja se sisältää 3,5 km rantaviivaa.
Ota rohkeasti yhteyttä!
Rautavaaran kunta puh. (017) 688 511, 040 860 8000
www.rautavaara.fi
/img/c/740192.jpg

Hakusanat

teollisuustontteja, teollisuushalleja, Asuntotontteja, rantatontteja, omakotitontteja, Tiilikan kansallispuisto, kansainvälinen luontomatkailukeskus, Metsäkartano, lentokeskus harrasteilmailijoille, moottorikelkkailun runkoreitistö, Kiparin näköalapaikka, lentokeskus, vapaa-ajan tontteja, asuntotontteja, vapaita rantatontteja, vapaita omakotitontteja, vapaita teollisuustontteja, omarantaisia omakotitontteja, omarantaisia tontteja, omaranta, asuntotontteja omalla rannalla, rantatontteja, savo, karjala, Pohjois-Savo, Kainuu, Pohjois-Karjala, rautavaara
/img/c/716102.jpg

Markkinapaikan ilmoitukset

ThyssenKrupp - Alumiinin ammattilainen