Suunnittelu

Mitä kaikkea rakennussuunnittelu pitää sisällään?

Rakennussuunnittelu on aihe, joka on erittäin laaja. Yleensä sana tuo mielikuvan siitä, miten esimerkiksi omakotitalo rakennetaan. Tämä on kuitenkin vain murto-osa rakennussuunnittelun laajasta kokonaisuudesta.

Kun aiotaan rakentaa vaikka omakotitalo, kerrostalo, toimitila tai iso muu kiinteistö, on sen suunnittelu tehtävä kokonaisuudessaan, ennen kuin projekti aloitetaan. Käsite rakennussuunnittelu pitää sisällään rakennesuunnittelun, arkkitehtisuunnittelun sekä taloteknisten järjestelmien suunnittelun.

Suunnittelualoilla on omat virallisesti käytössä olevat lyhenteensä. Rakennussuunnitelmista käytetään lyhennystä RAK, arkkitehtisuunnittelun virallinen lyhenne on ARK. Lämpö-, vesi-, ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmistä käytetään lyhenteitä L, V, I, S. Kun on kyse muista taloteknillisistä järjestelmistä, niin käytetään lyhennettä TEK.

Arkkitehtisuunnittelusta vastaavat arkkitehtitoimistot. Niiden työhön rakennussuunnittelussa kuuluvat rakennuksen muodon, ulkoasun ja tilaryhmittelyn suunnittelu. Arkkitehtitoimistojen vastuulla ovat myös rakenteiden perusratkaisujen suunnittelu ja määritys.

Talotekniset järjestelmät sisältävät muun muassa: lämpö- vesi- ja ilmastointijärjestelmät sekä sähköjärjestelmät. Myös esimerkiksi mahdolliset turva- ja hälytysjärjestelmän kuuluvat taloteknisiin järjestelmiin.

Rakennussuunnittelussa täytyy noudattaa kaikkia lakeja ja määräyksiä, sekä niiden asettamia vaatimuksia. Tavoitteena rakennussuunnittelussa on saada aikaiseksi lopputulos, jossa rakennuksen käyttötarkoitus ja haluttu laatutaso ovat riittävän korkealla tasolla. Jotta nämä kriteerit täyttyvät, on kiinnitettävä huomiota rakennussuunnitelmiin, joissa on määritetty rakennuksen sijainti, ulkoasu, rakenteet, tilat, tekniikka ja varustetaso.

Omakotitalon rakennussuunnittelu

Omakotitalon suunnitteluvaiheessa lukkoon lyödään lähes 90 % rakentamisen kokonaisbudjetista. Hyvä panostaminen rakennussuunnitteluun maksaa itsensä varmasti takaisin, rakennusprojektin sujuessa ongelmitta. Arkkitehtisuunnittelijan tekemiä suunnitteluasiakirjoja käytetään apuna pyydettäessä tarjouksia talotehtaalta sekä sähkö- ja LVI-urakoitsijalta. Suunnitteluvaiheessa vaikutetaan myös asumisen aikaisiin käyttö- ja energiakustannuksiin. Hyvin toteutetulla rakennussuunnittelulla saadaan aikaiseksi energiatehokas omakotitalo. Suunnittelussa ovat tällöin avainasemassa:

  • talon koko ja muoto
  • talon sijoittaminen tontille
  • lämmöneristys
  • ilmanpitävyys
  • lämmitysjärjestelmä
  • lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihto
  • vedenkulutus
  • vesikalusteet
  • sähköratkaisut sekä teknisten järjestelmien tarpeenmukainen ohjaus

Rakennussuunnittelu, arkkitehtisuunnittelu ja talotekninen suunnittelu tähtäävät aina siihen, että rakentamisen toteutusvaihe sujuu mahdollisimman jouhevasti. Avainasemassa onnistuneeseen lopputulokseen on rakentajien ja rakennussuunnittelijoiden välinen yhteistyö ja kommunikaatio. Hyvin suunniteltu on puoliksi valmis!

...
Ilmoitettu
07.08.2017 15:44
Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy

Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy Lahti, Arkkitehtitoimisto Lahti, Helsinki, Uusimaa, Heinola

Arkkitehtitoimisto Lahdessa. Olemme 10 - 12 hengen monipuolinen arkkitehtitoimisto Lahden keskustan lähistössä. Teemme asiakaslähtöistä, inn...

Ilmoitettu
07.08.2017 15:42
Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy

Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy Lahti, rakennussuunnittelu Lahti, Helsinki, peruskorjaussuunnittelu Lahti, Helsinki, Uusimaa, Heinola

Arkkitehtitoimisto Lahdessa. Olemme 10 - 12 hengen monipuolinen arkkitehtitoimisto Lahden keskustan lähistössä. Teemme asiakaslähtöistä, inn...

Ilmoitettu
30.11.2017 09:18
Arkkitehtitoimisto Pet Michael Oy

Arkkitehtitoimisto Pet Michael Oy, pientalosuunnittelu, kerrostalojen suunnittelu, Espoo Helsinki, Uusimaa

www.arkm.fi Puh. (09) 804 3373/ 0400 4740 41 Vaikka päätoimialamme on kaikenkokoisten asuinrakennusten arkkitehti- ja pääsuunnittelu kuten k...

Ilmoitettu
29.11.2017 16:37
Arkkitehtitoimisto Pet Michael Oy

Arkkitehtitoimisto Pet Michael Oy, ullakkotilojen suunnittelu, rakennusten käyttötarkoituksen muutokset, Helsinki, Espoo

Arkkitehtitoimisto Pet Michael Oy - asuinrakennusten arkkitehti- ja pääsuunnittelu: www.arkm.fi Puh. (09) 804 3373/ 0400 4740 41 - Kerrostal...

Arkkitehtitoimisto Toivonen Jorma Oy ATL, Kirkkonummi, maankäyttösuunnitelmat, valvonta, takuuasiat, Uusimaa

Arkkitehtisuunnitelua ja sisustussuunnittelua pitkällä kokemuksella! - uudisrakentaminen - peruskorjaushankkeet - perusparannushankkeille - ...

Arkkitehtuurisuunnittelu P. Pylkkönen-Palm, Rakennusarkkitehti, rakennussuunnittelu, arkkitehtitoimisto, Forssa Häme

Uudis- ja korjausrakentamisen arkkitehtisuunnittelut. Asiakkaina ovat kaupungit, kunnat ja seurakunnat, mutta myös yksityiset. Rakennussuunn...

Ilmoitettu
16.03.2018 11:56
Arkkitehtuuritoimisto Arkera Oy

Arkkitehtuuritoimisto Arkera Oy, asuntosuunnittelu, korjausrakentaminen, sisustussuunnittelu, kaavoitus, Tampere, Pirkanmaa, Lempäälä, Sastamala

Arkkitehtuuritoimisto Arkera Oy on perustettu vuonna 1989. Yrityksen toimipiste sijaitsee Tampereella. Suunnittelupalveluihimme kuuluvat muu...

Ilmoitettu
28.03.2017 10:34
Insinööritoimisto Savolainen Oy

Insinööritoimisto Savolainen Oy, arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, työn valvonta, saneeraussuunnittelu, Iisalmi, Itä-Suomi, Pohjois-Savo

Insinööritoimisto Savolainen Oy on rakennusalan suunnittelutoimisto, jonka päätoimipaikka on Iisalmi. Sivukonttorimme toimivat Kuopiossa, Va...

Ilmoitettu
12.03.2018 13:31
Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd

Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd Helsink, Rakennesuunnittelua, Rakennesuunnittelu

Rakennesuunnittelu - Rockplanin rakennesuunnittelupalvelu muodostuu alaan erikoistuneesta rakennesuunnittelutiimistä ja sen taidosta sovelta...

Ilmoitettu
16.03.2017 13:35
KMJ-Engineering Oy

KMJ-Engineering Oy, Pori, Verkostolaskenta, Suunnittelupalvelut, Mittausjärjestelmät, Mittauspalvelut, Lämpökuvaus

KMJ-Engineering Oy on erikoistunut jakelujärjestelmien suunnitteluun, ylläpitoon ja mittauksiin liittyviin palveluihin. Palvelukokonaisuutem...

Ilmoitettu
02.02.2018 13:01
Polyplan Oy Ab

Polyplan Oy Ab, arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, arkkitehtitoimisto, Vaasa

Vuodesta 1969 alkaen olemme Polyplanilla suorittaneet arkkitehti- ja rakennesuunnittelua sekä hoitaneet projektinjohtotehtäviä.

Ilmoitettu
15.03.2017 09:51
RI-Plan Oy

RI-Plan Oy, Rakennuttamispalvelut, rakennussuunnittelu, Rakennetekniikka, työmaavalvonta, Kouvola, Kymenlaakso

RI-Plan Oy on kouvolalainen yritys, joka on erikoistunut muun muassa: - rakennuttamispalveluihiin - rakennussuunnitteluun - rakennetekniikka...

Ilmoitettu
12.03.2018 13:30
Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd

Rockplan Helsinki, kalliorakennus, kalliorakentamissuunnittelu, kalliorakentamisen pääsuunnittelutoimisto

- Rockplan on kalliorakentamisen pääsuunnittelutoimisto ja pääsuunnittelupalvelu. Me toimimme kalliorakennuskohteiden pääsuunnittelutoimisto...

Ilmoitettu
28.11.2017 10:05
West Top Trading Oy Ab

West Top Trading Oy Ab, Rivning, rivningsarbeten, rivningsjobb, diamantborrning, diamantsågning Replot Vasa Korsholm Österbotten

West Top Trading Oy Ab kan utföra såväl byggnadens hela och komplexa rivning och inre rivningsarbeten. Rivningarbeten i Vasa området. Ta kon...

Ilmoitettu
12.04.2018 14:39
Ympäristösuunnittelu Liisa Alanko Oy

Ympäristösuunnittelu Liisa Alanko Oy, vihersuunnittelu, pihasuunnittelu pääkaupunkiseutu Uusimaa, Etelä-Suomi, Helsinki, Vantaa, Espoo

Ympäristösuunnittelu Liisa Alanko Oy on suunnittelutoimisto jonka palveluihin kuuluvat mm. ympäristösuunnittelu ja -kuvaus, havainnekuvat, p...

ThyssenKrupp - Alumiinin ammattilainen